19 maja 2003 r. Krajowe Forum Chłodnictwa (KFCh) zawarło porozumienie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. (MTP) o współpracy w zakresie promocji sektora chłodniczego. Podpisanie tej umowy było uwieńczeniem kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych od 2002 r.

KFCh wraz z MTP uzgodniły, mając na uwadze obecnie mniej dynamiczne niż w przeszłości zmiany technologiczne w branży chłodniczej, jak również potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję wystawców, że wystawy chłodnictwa na targach Polagra Food organizowane będą co dwa lata. Pierwsze "Forum Chłodnictwa" – bo tak będzie nazwana ta impreza – odbędzie się w 2004 r. Na "Forum Chłodnictwa" składać się będą trzy elementy: tradycyjna wystawa, konferencja dla członków i gości KFCh oraz wydarzenie specjalne, zwracające szczególną uwagę na branżę.
Porozumienie nie ogranicza się do współdziałania przy organizacji "Forum Chłodnictwa" w Poznaniu, lecz przewiduje także wsparcie członków KFCh przez MTP przy wyjazdach na imprezy promocyjne za granicą. W tym względzie MTP zobowiązało się do zapewnienia kompleksowej pomocy począwszy od zamówienia powierzchni wystawienniczej, poprzez wykonanie zabudowy stoisk, transport eksponatów i organizację noclegów, aż po rozliczenie całości wystąpienia w imieniu wystawców.
Walne Zebranie Członków KFCh, które miało miejsce 23 maja br. podjęło decyzję, że członkowie Forum nie będą wystawiać się na Polagra Food w latach nieparzystych, w tym w 2003 r. Decyzję tę należy traktować jako zalecenie, choć niemalże wszyscy członkowie KFCh przychylili się do takiego rozwiązania.
U podstaw powyżej przedstawionych rozwiązań leży fakt, że zmiany technologiczne w branży chłodniczej nie są obecnie tak dynamiczne jak w przeszłości. Z drugiej strony, wysiłki organizacyjne oraz koszty związane z wystawami na targach branżowych stanowiły zbyt duże obciążenie dla budżetów większości firm. Organizatorzy przekonani są, że zmodyfikowana formuła organizacji "Forum Chłodnictwa" podczas targów Polagra Food przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na promocję, a także dzięki nadaniu imprezie szczególnego charakteru – poszerzy się zarówno grono wystawców, jak i gości odwiedzających ich ekspozycje.
Międzynarodowe Targi Poznańskie wraz z Krajowym Forum Chłodnictwa już dziś zapraszają na "Forum Chłodnictwa", największą i najbardziej prestiżową wystawę firm chłodniczych w Polsce.