Tabela 1. Porównanie wymagań dotyczących intensywności wentylacji
pomieszczenia z materiałami wysokoemisyjnymi

Wymagania
Strumień powietrza wynikający z:
Strumień wynikowy
kubatury lub powierzchni pomieszczenia
liczby przebywających osób
Polskie
-
40 m³/h
40 m³/h

-
60 m³/h
60 m³/h 1)
Europejskie:
kategoria A
72 m³/h
72 m³/h
144 m³/h 2)
kategoria B
50,4 m³/h
50,4 m³/h
100,8 m³/h 2)
kategoria C
28,8 m³/h
28,8 m³/h
57,6 m³/h 2)
1) pomieszczenie klimatyzowane lub o nieotwieranych oknach
2) suma kolumn 2 i 3
Tabela 2. Porównanie wymagań dotyczących intensywności wentylacji
pomieszczenia z materiałami niskoemisyjnymi

Wymagania
Strumień powietrza wynikający z:
Strumień wynikowy
kubatury lub powierzchni pomieszczenia
liczby przebywających osób
Polskie
-
40 m³/h
40 m³/h

-
60 m³/h
60 m³/h 1)
Europejskie:
kategoria A
36 m³/h
72 m³/h
108 m³/h 2)
kategoria B
25,2 m³/h
50,4 m³/h
75,6 m³/h 2)
kategoria C
14,4 m³/h
28,8 m³/h
43,2 m³/h 2)
1) pomieszczenie klimatyzowane lub o nieotwieranych oknach
2) suma kolumn 2 i 3

Źródło: CEN/TC156/WG12/2004, Ventilation in buildings – Criteria for the indoor environment including thermal comfort, indoor air quality, light and noise,(projekt normy)