Danfoss poleca najnowszą wersję poradnika dotyczącego regulacji systemów klimatyzacji i ogrzewania.
Poradnik zawiera opis sposobów równoważenia i regulacji przepływów w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych z wykorzystaniem zaworów równoważących i regulacyjnych firmy Danfoss. W poradniku znajdują się także schematy typowych rozwiązań z ręcznymi zaworami równoważącymi oraz z automatycznymi ogranicznikami przepływu.
W poradniku Danfoss zawiera takie informacje jak:
• czytelne schematy i opisy urządzeń
• porównania pomiędzy instalacjami stało- i zmiennoprzepływowymi
• informacje z zakresu regulacji aparatów grzewczo-wentylacyjnych, a także wodnych instalacji ciepła i chłodu w budynkach wielokubaturowych
• kompleksowe rozwiązania regulacji instalacji zmiennoprzepływowej
• sposoby doboru systemów chłodniczych i grzewczych
• informacje o równoważeniu hydraulicznym instalacji.
Poradnik Regulacja wodnych systemów klimatyzacji i ogrzewania (plik PDF) można pobrać z serwisu Heating Portal