PORADNIK MONTERA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Wydawca: Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI Sp. z o.o.
Autorzy: Klaus Horstkotte, Hans Denzler
Rok wydania: 2000
Cena: 38,00 zł
Nakład został wyczerpany (informacja z 13.02.2007)
Książka zawiera wiele praktycznych informacji na temat urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poczynając od przebiegu prac montażowych w zakładzie i na placu budowy, aż do momentu oddania instalacji do użytku. Wyczerpująco opisano elementy instalacji oraz ich zastosowanie. Cennym uzupełnieniem są liczne ilustracje, przykłady i tablice. Poradnik może być wykorzystany zarówno przez monterów i techników instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, jak i projektantów lub studentów.