Pierwsza pozycja na rynku księgarskim, w której przedstawiono rodzaje uprawnień, jakie może zdobyć energetyk, autorstwa Jana Strzałki, oraz dosyć wyczerpująco omówiono ochronę przeciwporażeniową w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, autorstwa Witolda Jabłońskiego.

Poradnik energetyka praktyka. Zeszyt nr 1 Uprawnienia zawodowe dla energetyków. Ochrona przeciwporażeniowa
W rozdziale 1., dotyczącym uprawnień, przedstawiono kolejne szczeble uprawnień przydatnych dla energetyków, poczynając od eksploatacyjnych a kończąc na specjalistach od jakości energii elektrycznej. Poza tym omówiono uprawnienia dla dozoru, budowlane, biegłego sadowego, audytora energetycznego, rzeczoznawcy i weryfikatora. Oprócz opisania wymagań na poszczególne stopnie, podano też praktyczne wskazówki, np. jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby przystąpić do odpowiedniego egzaminu. Zrobiono to w bardzo przystępnej formie - krok po kroku.

Rozdział 2., dotyczący ochrona przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, rozpoczyna się od wiadomości podstawowych, niezbędnych do zrozumienia tematu. Dalej omówiono środki ochrony przeciwporażeniowej w stacjach wysokiego napięcia, projektowanie ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu w stacjach wysokiego napięcia, algorytm projektowania ochrony przy uszkodzeniu w liniach wysokiego napięcia, dobór parametrów elementów instalacji uziemiających w ramach "projektu podstawowego" oraz kryteria skuteczności ochrony.

Zalety niniejszej książki to staranny dobór materiałów, sposób jego przedstawienia oraz aktualność informacji. Poza tym jest to pierwsza publikacja książkowa, w której tak kompleksowo przedstawiono zarówno zagadnienia dotyczące uzyskiwania uprawnień przez energetyków, jak i ochrony przeciwporażeniowej w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Wydano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Autor: Jan Strzałka, Witold Jabłoński
ISBN: 978-83-204-3525-2Źródło: ''