Artykuł Joseph L. Foszcz

W artykule przedstawiono temat gospodarowania ściekami i odpadami wodnymi dla zakładów produkcyjnych w trosce o „czystość wody”, który jest ważną kwestią ekologiczną dotyczącą sprężarek.
Zauważając problem jakim są odpady oleju, będące resztkową jego zawartością w sprężonym powietrzu, występujące w kondensacie wykroplonym ze sprężonego powietrza, istotne zdaje się być trafny wybór separatora. Autor wskazuje na różne typy separatora skonstruowanego tak, aby wyeliminować 1% zawartości oleju w kondensacie. Do wyboru są:
- separatory oparte na zasadzie chemicznej absorpcji
- separacja grawitacyjna
- separatory oleju/kondensatu z odparowywaniem
- membrany półprzepuszczalne.
Alternatywą jest stosowanie specjalnych środków smarnych, ulegających biodegradacji. Przy stosowaniu tych środków nie potrzeba stosować separacji, jeśli są one aprobowane przez odpowiednie jednostki uprawnione do opiniowania w sprawie zanieczyszczeń ścieków i wody.
Artykuł dostępny na stronie http://www.utrzymanieruchu.pl/sprezarki10.php4?num=271