Instytut Energetyki Odnawialnej, jako krajowy koordynator kampanii, zaprasza do udziału w słonecznych wydarzeniach, które odbędą się w całej Polsce. Podczas Europejskich Słonecznych Dni odbędą się liczne festyny, pikniki, konkursy i zabawy podczas spotkań z mieszkańcami miast, gmin i powiatów. W akcję włączyły się aktywnie szkoły, które chcą promować energetykę słoneczną wśród najmłodszych.

Ponad 2000 osób weźmie udział w tegorocznej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni !
W ramach kampanii zorganizowane zostaną również otwarte dni na instalacjach słonecznych, seminaria, spotkania z instalatorami i z osobami, które zrealizowały inwestycje związane z kolektorami słonecznymi. Wszystko to ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej Polaków w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym głównie energetyki słonecznej. Wszystkie wydarzenia zostały zebrane na specjalnie przygotowanej interaktywnej mapie wydarzeń. Mecenat nad kampanią objęła Energa-Obrót S.A.


Wśród wielu ciekawych wydarzeń zapraszamy w szczególności:

- Do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie w dniach 13-15 maja odbędzie w Zespole Szkół nr 3 wystawa sprzętu słonecznego, dostępna dla wszystkich, konkursy dla dzieci i młodzieży, „piknik słoneczny” oraz spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dotacji na zakup kolektorów słonecznych.

- A może nad morze? Firma Solar-Mas zorganizuje nad morzem (Ustka, Mielno, Kołobrzeg, Sarbinowo, Trzebiatów, Darłowo) szereg spotkań z mieszkańcami miast, gdzie będą mogli oni znaleźć informacje na temat możliwości instalacji kolektorów słonecznych.

- 13 maja - uroczyste otwarcie fabryki kolektorów słonecznych WATT w Sosnowcu.

- Na spotkanie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy 6 maja z ekspertami ds. energetyki słonecznej

- Do Tomaszowa Lubelskiego na rodzinny festyn organizowany 3 maja, gdzie będzie również wystawa kolektorów słonecznych i możliwość zdobycia informacji o nich od instalatorów oraz o dopłatach do zakupu takich instalacji bezpośrednio od pracowników banku

- Na spotkanie z instalatorami w Wieluniu 10 maja, podczas którego odbędzie się m.in. seminarium nt. technologii solarnej.

- Na Uniwersytet Zielonogórski, gdzie zostanie zorganizowany konkurs fotograficzny oraz szkolenie dla jednostek publicznych w zakresie wykorzystania energetyki słonecznej (12 maja).

- Do Koszalina na seminarium 21 maja, które będzie dotyczyło wykorzystania energetyki słonecznej. Spotkanie ma być imprezą towarzyszącą II Wystawie Maszyn Rolniczych organizowanej przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

- Na pokaz instalacji słonecznej (18 kolektorów) w Sierasłowicach 8 maja dla okolicznych mieszkańców oraz na spotkanie z instalatorami, którzy pokażą również instalację dla domu jednorodzinnego.

- Do Kłodawy, gdzie 4 maja zaprezentowane będą również zestawy solarne i panele fotowoltaiczne przez instalatorów i producentów urządzeń do instalacji słonecznych.

- Na słoneczną wystawę organizowaną w ramach IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 31 maja. Zaprezentowane zostaną instalacje solarne największych producentów i dystrybutorów kolektorów słonecznych.

Zapraszamy na wydarzenia mieszkańców, jak i firmy, które mogłyby nawiązać ciekawe kontakty z lokalnymi organizatorami oraz przekonać się do organizacji ESD w przyszłym roku.