Data rozpoczęcia
2010-03-18
Data zakończenia
2010-03-18
Miejsce
Mysłowice

Adresaci szkolenia:
Projektanci branży grzewczo-instalacyjnej
Doradcy techniczni, audytorzy, studenci

Cele szkolenia:
Zapoznanie z pompami ciepła firmy Viessmann
Przedstawienie podstawowych schematów hydraulicznych
Zapoznanie z podstawowym osprzętem
Zasady doboru pompy ciepła i osprzętu
Zapoznanie z wymaganiami gwarancyjnymi
Zasady doboru dolnego źródła ciepła
Współpraca pompy ciepła z innymi źródłami ciepła
Omówienie podstawowych błędów popełnianych przy projektowaniu instalacji z pompami ciepła

Koszt szkolenia:
39,00 zł
Źródło: ''