W ramach specjalistycznej biblioteki problemowej wydawnictwa MASTA z Gdańska, prezentującej najnowsze osiągnięcia techniki chłodniczej i wentylacyjno–klimatyzacyjnej, ukazała się kolejna (dwunasta) pozycja pt. "Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne". R Książkę można zamówić ze stron www.wentylacja.com.pl: ZAMÓWIENIE

Tytuł: "POMPY CIEPŁA SPRĘŻARKOWE, SORPCYJNE I TERMOELEKTRYCZNE"
Autor: Wojciech Zalewski

Książka „Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne” składa się z dwóch części: pierwszej – „Podstawy teoretyczne” i drugiej – „Przykłady obliczeniowe”.
Część pierwsza stanowi monograficzne opracowanie na temat pomp ciepła zawierające podstawy teoretyczne działania różnego rodzaju pomp ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sprężarkowych, sorpcyjnych i termoelektrycznych. Podano w niej podstawowe informacje o stosowanych i wprowadzanych do stosowania czynnikach roboczych. Omówiono niskotemperaturowe źródła ciepła pod kątem możliwości wykorzystania ich w pompach ciepła.
Ze względu na skalę zastosowań najwięcej miejsca poświecono sprężarkowym pompom ciepła. Opisano ich główne elementy składowe: wymienniki ciepła, sprężarki i elementy dławiące. W sposób ogólny zaprezentowano zakres produkcji polskich producentów pomp ciepła.
W pracy przedstawiono także schematy konstrukcyjne i omówiono działanie różnego typu wymienników ciepła stosowanych w urządzeniach sorpcyjnych. Podano podstawowe dane techniczne typoszeregu bromolitowych pomp i transformatorów ciepła.
Krótko scharakteryzowano niskotemperaturowe systemy ogrzewania pomieszczeń jako najbardziej odpowiednie dla pomp ciepła. Wspomniano również o układach biwalentnych stosowanych w systemach ogrzewania budynków.
Rozdział końcowy zawiera przykłady zastosowań pomp ciepła. Pokazano schematy instalacji wykorzystujących pompy ciepła w klimatyzacji, ogrzewnictwie, ciepłownictwie, przemyśle i sporcie.
Dokładniej opisano kilka wybranych, sprężarkowych i sorpcyjnych instalacji z pompami ciepła powstałych w kraju w ostatnim czasie, podając ich podstawowe dane techniczno-ekonomiczne.
W drugiej części pracy - „Przykłady obliczeniowe” - dokonano analizy porównawczej kosztów ogrzewania domu jednorodzinnego za pomocą różnych systemów grzewczych w oparciu o aktualne ceny urządzeń i nośników energii oraz przedstawiono zależności służące do przeprowadzania obliczeń cieplnych wymienników stosowanych w pompach ciepła.
Szczególne zainteresowanie czytelnika powinien wzbudzić rozdział dotyczący metod obliczeniowych gruntowych wymienników ciepła: poziomych i pionowych. Ostatni rozdział zawiera przykłady obliczeniowe różnych systemów ogrzewania budynków z wykorzystaniem pomp ciepła typu grunt-woda i powietrze-powietrze.
Książka może stanowić cenną pomoc dla studentów i inżynierów zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem pomp ciepła oraz instalacji klimatyzacyjnych i grzewczych.
Nakład książki: 1050 egz.
Objętość: 220 str.
Format: B5
Cena: 63,00 zł
Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.
Tytuł dotowany przez Politechnikę Krakowską
Przydatne linki:
BIBLIOTEKA WENTYLACJA-KLIMATYZACJA-CHŁODNICTWO
OPIS
ZAMÓWIENIE