Firma De Dietrich stawia sprzyjanie środowisku naturalnemu i oszczędność energii jako swoje dwa podstawowe priorytety w procesie rozwoju. Wynikiem tej filozofii jest rozwijanie najnowocześniejszych systemów grzewczych, dbałych o charakterystykę wydajność pracy urządzeń, oszczędność energii i ekologię.

Słońce i deszcz dostarczają wielką ilość bezpłatnej i odnawialnej energii, pobieranej przez grunt i powietrze. Pompy ciepła to idealny sposób na jej wykorzystanie, poprzez przetwarzanie jej w ciepło, z którego mogą korzystać mieszkańcy domów. W zależności od źródła, z którego pobierana jest energia, pompy ciepła korzystają ze zjawiska aerotermii, jeśli energia pobierana jest z otaczającego powietrza oraz o geotermii, jeżeli źródłem energii jest grunt.

Zjawisko aerotermii
Pobieranie ciepła z powietrza atmosferycznego, umożliwia zastosowanie pomp ciepła powietrze/woda. Dostępne są trzy szeregi pomp:

· Szereg ROE-II, o mocy 6 do 16 kW, do pracy w temperaturze do - 15°C
DANE TECHNICZNE
Warunki eksploatacyjne:
Graniczne temp. eksploat. w trybie grzania:
Woda: + 25 °C/+ 54 °C,
Powietrze zewn.: - 15 °C/+ 30°C
Graniczne temp. eksploat. w trybie chłodzenia:
Woda: + 7 °C/+ 20 °C,
Powietrze zewn. : + 18 °C/+ 42 °C

· ROE+, o mocy 11 do 16 kW, do pracy w temperaturze do - 20°C (maksymalna temperatura zasilania 55 °C)
DANE TECHNICZNE
Warunki eksploatacyjne:
Graniczne temp. eksploat. w trybie grzania:
Woda: + 18 °C/+ 55 °C,
Powietrze zewn.: - 20 °C/+ 35°C
Graniczne temp. eksploat. w trybie chłodzenia:
Woda: + 7 °C/+ 20 °C,
Powietrze zewn. : + 15 °C/+ 40 °C
Maksymalne ciśnienie robocze : 2,5 bar

· ROE+ TH o mocy 16 do 21 kW, wysoko-temperaturowy o temperaturze zasilania do 65°C, do pracy w temperaturze do - 20°C
DANE TECHNICZNE
Warunki eksploatacyjne:
Graniczne temp. eksploat. w trybie grzania:
Woda: + 18 °C/+ 65 °C,
Powietrze zewn.: - 20 °C/+ 35°C
Maksymalne ciśnienie robocze : 2,5 bar

Pompy ciepła ROE... charakteryzują się podwyższonymi parametrami eksploatacyjnymi (współczynnik efektywności od 3,6 do 4,1 przy temp. zewn. + 7° C, zależnie od modelu), możliwością chłodzenia (odwracalne, oprócz modeli ROE+ TH wysokotemp.), oraz zwartą konstrukcją, cichą pracą i nowoczesnym wzornictwem.

Zjawisko geotermii
Ciepło pobierane jest z zewnątrz, z gruntu.
Firma De Dietrich oferuje dwa rodzaje pomp ciepła, odpowiadające takiemu schematowi.

· SOLO, od 7 do 17 kW, pompa ciepła grunt/woda z poborem w układzie zamkniętym z gruntu, przy czym mogą to być kolektory poziome (gruntowe) lub sondy pionowe (w odwiertach),
DANE TECHNICZNE
Warunki eksploatacyjne:
Graniczne temp. eksploat. w trybie grzania:
Woda: + 18 °C/+ 55 °C,
Grunt: - 5 °C/+ 25°C
Graniczne temp. eksploat. w trybie chłodzenia:
Woda: + 7 °C/+ 20 °C,
Grunt : + 5 °C/+ 25 °C
Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar

· NAPO, od 9 do 22 kW, pompa ciepła woda/woda pobierające wodę z warstwy wodonośnej.
DANE TECHNICZNE
Warunki eksploatacyjne:
Graniczne temperatury robocze:
Woda : + 18 °C/+ 55 °C,
Woda gruntowa:
+ 7 °C/+ 25 °C
Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar

Pompy ciepła SOLO i NAPO umożliwiają dużą oszczędność energii przez cały rok. Dzięki zwartej konstrukcji (0,37 m zajmowanej powierzchni) i cichej pracy można je umieszczać wszędzie. Tak jak w wypadku pomp ciepła powietrze/woda, pompy SOLO i NAPO posiadają moduł hydrauliczny (MIT-II), do którego, jeśli to konieczne, może być podłączone wsparcie elektryczne, bądź wsparcie hydrauliczne przez kocioł.

Szczegóły techniczne i ceny pomp ciepła będą zawarte w nowym katalogu firmy De Dietrich na rok 2008. W przygotowaniu jest nowa strona internetowa firmy De Dietrich, poświęcona w całości zagadnieniu pomp ciepła tej marki.