Pompki skroplin mini FLOWATCH 2 zostały zaprojektowane do stosowania ze wszystkimi typami urządzeń klimatyzacyjnych, w których wymagane jest ekonomiczne i bezawaryjne odprowadzanie skroplin.
Dzięki niewielkim rozmiarom pompki skroplin mini FLOWATCH 2 jest ona łatwa w użyciu we wszystkich typach klimatyzatorów (ścienne, przysufitowe, przypodłogowe, kanałowe) o mocy chłodniczej do 15 kW.
Pompka mini FLOWATCH 2 składa się z dwóch elementów:
- modułu pompki (pompka + obwody sterujące)
- modułu pływaka (3 pozycje: wyłączenie, włączenie, alarm).
Moduł pompki
Pompka może być zasilana z klimatyzatora lub innego źródła. Przewód musi odpowiadać wymogom IEC 345.
Moduł pompki może być zainstaloway wewnątrz klimatyzatora, w korytku lub w suficie podwieszanym. W okół pompki musi zastać wolna przestrzeń, aby była możliwość odprowadzenia ciepła w przypadku pracy ciągłej urządzenia. Moduł pompki nie powinien być izolowany. Rurka odpływowa (poza wyposażeniem) musi mieć wewnętrzny wymiar od 4 do 6 mm i użyta z reduktorem 4×6,4 mm (w wyposażeniu).

Moduł pływaka

Moduł jest połączony z modułem pompki przewodem BARDZO NISKIEGO CIŚNIENIA. Istotne jest użycie odpowiedniego przewodu (4-żyłowego, o przekroju 0,60 mm² każdy). Zbiornik jest zasilany przez moduł pompki BARDZO NISKIM NAPIĘCIEM.
Moduł płuwaka musi być zainstalowany i zamocowany w pozycji poziomej za pomocą szyny stabilizacyjnej jeśli to możliwe. Wyjście węża odpływu pompki powinno być zawsze wyżej niż modułu pływaka.
Dodatkowe zalety Pompki skroplin mini FLOWATCH 2:
• funkcja alarmu do zapobiegania przepełnieniu tacy ociekowej
• wyłącznik termiczny przy +700°C; zabezpieczenie to restartuje automatycznie
• bezpieczny transformator zgodny ze standardem EN60/42
• obudowa wykonana z tworzywa sztucznego w właściwościach samo gasnących.
Alarm
Oba przyłącza normalnie otwarte (NO) i normalnie zamknięte (NC) są sterowane beznapięciowo (250Vac/Vdc max.).
Ich mksymalny prąd przełączenia wynosi 5 A (max. dla obciążeń rezystywnych). Używanie alarmu w celu ostrzeżenia użytkownika (alarm świetlny lub dźwiękowy za pomocą przyłącza NO) lub jeżeli istnieje ryzyko przepełnienia tacy ociekowej i w tym samym czasie należy zatrzymać dalszą kondensację skroplin można uzyskać to poprzez zatrzymanie odowiedniej funkcji klimatyzatora sterowanej z przyłącza NC

Ogólna charakterystyka:


- max przepływ 10 l/h
- max wysokość odpływu - wg wykresu
- max ssanie 2 m
- zasilanie 230 V (+10%-15%) 50/60 Hz
- moc: 19 W
- poziom hałasu < 21 dB z odległości 1 m
- ochrona przed przegrzaniem z autorestartem
Producent: Fuji Electric
Dystrybutor: IGLOTECH