Rozwój przemysłu, degradacja środowiska naturalnego, kurczące się złoża paliw kopalnych oraz rosnące koszty ich wydobycia i eksploatacji wymusiły rozpoczęcie poszukiwań urządzeń grzewczych, które charakteryzowały by się zdecydowanie mniejszą energochłonnością oraz potrafiły w jak najwyższym stopniu wykorzystać energię odnawialną. Odnawialne źródła energii (powietrze, woda, ziemia) należą do najbardziej ekenomicznych sposobów zapewnienia komfortu cieplnego.

Pompa ciepła typu powietrze - woda Waterstage

Firma Fujitsu posiada w swojej ofercie domową pompę ciepła typu powietrze woda o wydajności od 5 kW do 15,5 kW.
WATERSTAGE należy do grupy domowych pomp ciepła powietrze-woda. Oznacza to, że wykorzystując energię odnawialną zawartą w otaczającym powietrzu przetwarza ją na energię potrzebną do ogrzania wody dla potrzeb budynków jedno- i wielorodzinnych - systemy grzewcze, ciepła woda użytkowa, podgrzanie wody basenowej. WATERSTAGE jest pompą ciepła typu split, zbudowaną z wewnętrznego modułu wymiennikowo-hydraulicznego i jednostki zewnętrznej. Wykorzystując procesy termodynamiczne czynnika roboczego, energię zawartą w otaczającym powietrzu i energię elektryczną niezbędną do napędu silnika sprężarki, urządzenie podgrzewa wodę obiegową. Zastosowanie technologii inverter, wysokowydajnych wymienników, zaawansowanych algorytmów sterowania, pozwala uzyskać nawet 4 kW energii cieplnej przy użyciu 1 kW energii elektrycznej.

Moduł wymiennikowo-hydrauliczny znajdujący się w budynku posiada nowoczesny wygląd, lekką konstrukcję i kompaktowa obudowę. Temperatura wody zasilającej może być utrzymywana nawet na poziomie do 55°C. Wbudowany, izolowany, wykonany ze stali nierdzewnej zasobnik o pojemności 25 l jest odporny na korozję. Wewnątrz znajduje się współosiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z rur miedzianych o wyjątkowej intensywności wymiany ciepła przy niskich oporach przepływu, posiada też dodatkowo wbudowane grzałki elektryczne.

Przepływ wody w instalacji wymusza pompa obiegowa o małym zapotrzebowaniu mocy. Pompa ciepła Waterstage wykonana jest zgodnie z normami EN 14511-1 do -4 oraz spełnia normy poziomu hałasu zgodne z EN 12102.
Poprzez zainstalowanie modułu obiegu CWU możliwe jest grzanie ciepłej wody użytkowej gromadzonej w zasobniku 200l lub 300l. Automatyka przystosowana jest do realizacji programu anty-legionella oraz umożliwia nastawę temperatur 55-95°C (fabrycznie 65°C), programowanie czasów załączeń, stanu pracy pompy, czasu wygrzewania.
Przykładowy układ z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze-woda:

Pompa ciepła Waterstage oferowana przez firmę Kaldo umożliwia uzyskanie:
• darmowej energii z powietrza
• sprawność 400% COP ≥ 4 (B7/W35)
• kompletne źródło ciepła dla domu – ogrzewanie, ciepła woda użytkowa (c.w.u), woda basenowa
• współpraca z dodatkowym źródłem ciepła – kocioł, kominek, grzałki elektryczne
• szeroki zakres zastosowań – system grzejnikowy, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie
• zaawansowana, energooszczędna technologia Inverterowa.
Więcej nt. wentylacji i klimatyzacji - na stronie internetowej firmy KALDO www.kaldo.pl

Opracował: Przemysław Czaja Kaldo

W artykule wykorzystano materiały reklamowe firm Kaldo oraz Fujitsu.