Data rozpoczęcia
2011-04-16
Data zakończenia
2011-04-17
Miejsce
Gdańsk

Pomorskie Dni Energii
Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" wraz z partnerami organizuje Pomorskie Dni Energii w dniach 16-17 kwietnia 2011. Jest to odpowiedź na zachętę Komisji Europejskiej do organizowania tego typu wydarzeń w regionach UE, w ramach inicjatywy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (www.eusew.eu).

EUSEWWydarzenie to gromadzi corocznie kilka tysięcy gości (w tym licznych ekspertów uznanych zarówno w Europie jak i na całym świecie, przedstawicieli instytucji europejskich, organizacji międzynarodowych etc.), którzy uczestniczą w licznych konferencjach, warsztatach i wystawach dotyczących takich zagadnień jak np. deficyt i odnawialne źródła energii, zmiany klimatyczne, współpraca ekonomiczna w zakresie energetyki, alternatywne źródła energii, paliwa syntetyczne, wydajność energetyczna w gospodarstwach domowych i miejscach użytku publicznego. Stowarzyszenie „Pomorskie w UE” zarządzające Biurem Województwa Pomorskiego w Brukseli corocznie organizuje wizytę studyjną do Brukseli w ramach tego wydarzenia.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii organizuje w Brukseli Komisja Europejska. Jest ono największym europejskim forum, na którym odbywa się debata dotycząca przyszłości energii odnawialnej. Ta coroczna impreza tematyczna jest jednym z najważniejszych elementów kampanii "Zrównoważona Energia dla Europy", która promuje produkcję energii odnawialnej oraz jej wykorzystanie. Jest też okazją, by dowiedzieć się więcej o nowych inicjatywach dotyczących sektora energii oraz inwestycjach w technologie ekologiczne.

Imprezę w Gdańsku organizuje Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" wraz z partnerami.

Do udziału w Pomorskich Dniach Energii Stowarzyszenie zachęca polskich wynalazców i badaczy do promocji i prezentacji innowacyjnych rozwiązań opracowanych, rozwijanych oraz wdrażanych przez nich samych, ich instytucje lub firmy.

Samorząd Województwa Pomorskiego, realizator projektu "INNOpomorze - partnerstwo dla innowacji", planuje zorganizowanie stoisk promujących ciekawe, nowatorskie projekty. W ten sposób promuje innowacyjność i wspiera współpracę między środowiskami nauki i biznesu.

Informacje o projektach należy przesyłać na adres: a.marzec@woj-pomorskie.pl lub j.oberber@woj-pomorskie.pl

O szczegóły można pytać pod numerem telefonu: (58) 32 68 309 Więcej informacji na stronie http://www.pomorskie-eu.pl/

Pomorskie Dni Energii gromadzą co roku kilka tysięcy gości, w tym licznych ekspertów, przedstawicieli instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, którzy biorą udział w konferencjach, warsztatach i wystawach.

Podczas spotkania w Gdańsku będzie mowa m.in. o deficycie i odnawialnych źródłach energii, zmianach klimatycznych, współpracy ekonomicznej w zakresie energetyki, alternatywnych źródłach energii, paliwach syntetycznych, wydajności energetycznej w gospodarstwach domowych i miejscach użytku publicznego.

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" jest formą partnerstwa regionalnego samorządów województwa pomorskiego, uczelni oraz instytucji działających na rzecz rozwoju Pomorza. Współorganizatorami Pomorskich Dni Energii są: Departament Rozwoju Gospodarczego oraz Departament Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych, Investment Partners i Energa-Obrót S.A.