Już po raz dziewiąty rozstrzygnięty został konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości. Konkurs zorganizowała Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współpracy Polskiego Rejestru Statków i Pomorskiej Izby Przemysłowo Handlowej pod patronatem Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego.


Pomorska Nagroda Jakości jest przyznawana firmom wdrażającym zasadę TQM (Total Quality Management) czyli Zarządzania Poprzez Jakość.
Intencją organizatora konkursu jest popularyzowanie wśród firm Pomorza nowoczesnej filozofii zarządzania promowanej w skali całego kraju przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości. Zachęca się w ten sposób przedsiębiorstwa do ciągłego doskonalenia zarządzania i wprowadzania nowoczesnych systemów zapewnienia jakości swoim wyrobom, czyniąc je konkurencyjnymi na rynkach całej Unii Europejskiej oraz poza jej granicami.
Do tegorocznej edycji konkursu zaproszonych zostało ponad 200 przedsiębiorstw, spośród których wyłoniono 18 finalistów. Decyzją kapituły konkursowej tytuł LAUREATA postanowiono przyznać firmie CLIMA PRODUKT Sp. z o.o. z Gdyni, producentowi urządzeń do centralnej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia br. w siedzibie Pomorskiej Rady Federacji SNT – NOT w Gdańsku.
Pomorska Nagroda Jakości
- dyplom i statua dla Clima Produkt Sp. z o.o.