Prowadzę działalność gospodarczą od 1996 r. (1 osoba). Potrzebuję zakupić samochód do firmy czy mogę liczyć na pomoc unijną?

Niestety nie ma programu unijnego, który obejmował by tylko inwestycję związaną z zakupem środka transportu. Zakup transportu musi wynikać z wyższej konieczności (np. jest niezbędny by korzystać z jakiegoś urządzenia bądź maszyny), choć takie inwestycje nie są w UE dobrze widziane i z reguły takie projekty nie otrzymuja dofinansowania. Dzieje się tak dlatego, że środek transportu może być wykorzystywany do celów prywatnych, a nie związanych tylko i wyłącznie z danym projektem.

(2005.03.05, woj. małopolskie)