POMIARY TERMOWIZYJNE W PRAKTYCE
Tytuł: Pomiary termowizyjne w praktyce


Autorzy: praca zbiorowa
Wydawca: Agenda Wydawnicza PAK
Rok wydania: Warszawa 2005
Stron: 176
ISBN: 83-87982-26-1
Cena: ok. 36,00 zł
Zamówienia: Redakcja Wentylacja.com.pl nie prowadzi sprzedaży

Książka jest pracą zbiorową kilkunastu autorów z różnych ośrodków naukowych, badawczych, instytucji medycznych i firm mających praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu techniki termowizyjnej. Być może niniejsza publikacja - w odniesieniu do poszczególnych rodzajów i stylu pisowni - wyda się niespójna, ale obejmuje ona różne dziedziny i powstała z indywidualnych opracowań różnych ekspertów - specjalistów, pracujących zarówno w ośrodkach przemysłowych jak i naukowych.
W książce znajduje się płyta CD, zawierająca charakterystykę pełnej gamy oferowanych przez Firmę FLIR Systems kamer terowizyjnych.
Spis treści: (tylko główne działy)
Od wydawcy
1. Wprowadzenie
2. Podstawy teoretyczne pomiarów termowizyjnych
3. Budowa, parametry i zastosowania kamer termowizyjnych
4. Zastosowania termowizji w przemyśle
5. Zastosowania termowizji w energetyce
6. Zastosowania termowizji w budownictwie
7. Zastosowania termowizji w diagnostyce maszyn
8. Zastosowania termowizji w elektronice
9. Zastosowania termowizji w badaniach środowiska
10. Zastosowania termowizji w medycynie
11. Zastosowania termowizyjnych systemów obserwacyjnych w ratownictwie morskim
12. Termowizja w zastosowaniach specjalnych
Notki biograficzne autorów

Źródło: ''