Data rozpoczęcia
2009-12-01
Data zakończenia
2009-12-02

termin: 01-02.12.2009 miejsce: Bad Schandau


IV Polsko-Niemieckie Dni Oszczędzania Energii
Osadzone w dobrej tradycji Polsko-Niemieckie Dni Energii
stały się dla gospodarki i administracji ważnym forum
wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów,
sięgającym daleko poza region Niemiec środkowych i
Dolnego Śląska.
W dniu otwarcia polscy i niemieccy referenci zaprezentują
programy i regionalne strategie wdrażania działań na rzecz
ochrony klimatu poprzez wykorzystanie odnawialnych
nośników energii i poprawę efektywności energetycznej.

Tematyka Konferencji:

- Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona klimatu
- Koncepcje na rzecz zabezpieczenia przyszłości
- Budownictwo efektywne energetycznie i
ekologiczne
- Efektywność energetyczna w MŚP
- Autonomiczne energetycznie regiony i gminy
>>Program szczegółowy

Informacja i zgłoszenie:

Sächsische Landesstiftung Natur und UmweltAkademie
Pani Anett Stöcker
Wilsdruffer Str. 18
D-01737 Tharandt
Telefon: +49 (3 52 03) 44 88 27
Telefax: +49 (3 52 03) 44 88 44
E-Mail: poststelle.adl@lanu.smul.sachsen.de
Internet: http://www.lanu.de

Miejsce konferencji:

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2b, 01814 Bad Schandau
Telefon: (03 50 22) 5 02-40

Opłata za uczestnictwo w konferencji:

WSTĘP WOLNY
Biuro konferencyjne czynne jest w dniu 01.12.2009
od godz. 14:30. Konferencja tłumaczona będzie
symultanicznie na język polski i niemiecki.