Warszawa, ul. Czackiego 3/5 telefon: (0-22) 826 90 77 fax: (0-22) 826 90 77 www.pzits.org.pl