Rozpoczął się pierwszy przegląd Polskich Norm własnych i Polskich Norm wprowadzających Normy Międzynarodowe, przeprowadzany według nowej procedury SZJ R2-P12.

Przegląd został zarządzony 4 marca 2010 r. przez zastępcę prezesa ds. normalizacji i zostało wystosowane pismo do przewodniczących i członków KT.
PKN przywiązuje dużą wagę do dostarczania użytkownikom produktów normalizacyjnych dobrej jakości, co znalazło odzwierciedlenie w przyjętej Strategii PKN na lata 2009- 2013. Jednym z aspektów wysokiej jakości Polskich Norm jest aktualność ich postanowień.

W odniesieniu do Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie aktualność postanowień jest zapewniana przez stosowanie przepisów wewnętrznych CEN/CENELEC, zgodnie z którymi PKN ma obowiązek wprowadzenia wszystkich Norm Europejskich i wycofania PN sprzecznych z EN w terminie ustalonym przez europejskie organizacje normalizacyjne. W przypadku PN wprowadzających Normy Międzynarodowe takiego obowiązku nie ma, dlatego w zbiorze PN mogą funkcjonować wdrożenia nieaktualnych Norm Międzynarodowych co niekoniecznie jest w interesie członków KT i polskiego rynku. Podobnie, mogą występować PN własne, których zapisy nie odpowiadają aktualnemu poziomowi techniki i nauki, a nie zostały wycofane ze zbioru norm aktualnych.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia aktualności zbioru Polskich Norm, Polski Komitet Normalizacyjny ogłaszał w poprzednich latach przeglądy wybranych roczników Polskich Norm własnych. Nie istniały natomiast żadne zasady precyzujące częstotliwość przeprowadzania przeglądu aktualności PN własnych i PN wprowadzających Normy Międzynarodowe, co w skrajnych przypadkach mogłoby doprowadzić do istnienia w zbiorze PN norm sprzecznych z przepisami.

Z tego względu została opracowana nowa procedura SZJ R2-P12 Przegląd Polskich Norm własnych i Polskich Norm wprowadzających Normy Międzynarodowe. Zgodnie jej postanowieniami każda PN własna i PN wprowadzająca Normę Międzynarodową podlega przeglądowi co 5 lat.

W dniu 04.03.2010 r. został zarządzony pierwszy przegląd PN wg ww. procedury, który będzie trwał do 30.06.2010 r. Lista PN do przeglądu – dla których w poprzednim roku upłynęło 5, 10, 15 itd. lat od daty publikacji – zostanie udostępniona KT.
Źródło: Polski Instalator