Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 telefon: (0-22) 826 14 22 fax: (0-22) 826 86 34 www.zgpzitb.org.pl