Wiele czynników wpływa na przyspieszenie lub zwolnienie postępu i rozwoju dziedziny jaką jest wentylacja i klimatyzacja. Do podstawowych czynników stymulujących działania w tej dziedzinie można zaliczyć: • tempo wzrostu inwestycji, • badania naukowe i wdrożenia, • wprowadzanie na polski rynek urządzeń zagranicznych, • nowelizacja przepisów i dostosowanie ich do wymagań Unii Europejskiej, • warunki ekonomiczno-prawne funkcjonowania firm na rynku polskim, • wahania klimatyczne wymuszające szersze stosowanie klimatyzacji.


Obserwacja ostatnich lat wskazuje jak duże
znaczenie ma rozwój budownictwa i dziedzin
z nim związanych, np. takich jak instalacje
a w tym klimatyzacja, na sytuację ekonomiczną kraju, a więc tempo powstawania
nowych inwestycji. Od 2000 roku obniżenie
tempa inwestowania spowodowało zastój na
rynku budowlanym i w następstwie znaczące obniżenie zamówień dla firm dostarczających urządzenia i wykonujących instalacje
klimatyzacyjne. W tej sytuacji mniejsze jest
zainteresowanie rozwojem branży, a firmy
walczą o przetrwanie. Jednak, żeby zająć dobrą pozycję wyjściową dla zbliżającego się
okresu koniunktury już teraz w firmach
trzeba podjąć działania rozwojowe, aby nie
dać się wyprzedzić konkurencji. Wiele polskich
firm nie stać jeszcze na zbudowanie
własnych laboratoriów badawczych. Koszty
budowy i utrzymania laboratorium są bardzo
wysokie. O wiele taniej jest nawiązać bliską
współpracę z którąś z uczelni technicznych
i na zasadzie zlecenia tematów korzystać
z tamtejszej bazy laboratoryjnej.
W Politechnice Warszawskiej w Instytucie
Ogrzewnictwa i Wentylacji taka współpraca
z kilkoma firmami już funkcjonuje. Jest to
korzystne dla obydwu stron. Szczególnie
ważne dla zlecającej strony jest to, że laboratorium
używając przenośnych instrumentów
pomiarowych i urządzeń wizualizacyjnych,
może wesprzeć firmę i przeprowadzić pomiary
bezpośrednio w obiekcie. Jest to niekiedy
ważnym argumentem w procedurze
przejmowania przez inwestora budynku.
W tym roku przy okazji otwarcia nowego laboratorium
wentylacji i klimatyzacji w Politechnice
Warszawskiej powołano „Klub
Przyjaciół Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji”

– jest to nazwa robocza, ale ważny jest
cel jego powołania. Chcemy, aby spotkania
stały się forum wymiany poglądów pomiędzy
partnerami procesu inwestycyjnego tj.
inwestorami, generalnymi wykonawcami,
podwykonawcami, producentami a także
przedstawicielami władz.

Procedura inwestycyjna zgodna
z wymogami UE

Jest wiele tematów do przedyskutowania,
a między innymi procedura związana z projektowaniem,
jakością urządzeń, wykonawstwem
i eksploatacją przygotowana w ramach
programu SAVE II EC w komisji DG
XVII Unii Europejskiej.
Kryteria jakim powinny odpowiadać instalacje
klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania są
następujące:
• funkcjonalność systemu,
• określenie przez inwestora żądanych
efektów,
• jakość materiałów i urządzeń,
• spełnienie wymogów ochrony środowiska
i wykorzystania energii.
W początkowej fazie projektowania
użyteczne byłoby wykonanie symulacji
komputerowej, która uwzględniałaby generalne
zarządzanie energią w budynku tj. Building
Energy Management System

(BEMS).
W fazie projektowej wymagane byłoby
dostarczenie takich dokumentów, jak:
– program obejmujący projektowanie, wykonanie,
testy funkcjonalności, instrukcje
eksploatacji oraz wyniki porównań
uzyskanych parametrów z założeniami
projektowymi,
– opis wszystkich urządzeń i elementów
użytych do budowy systemu.
W fazie konstrukcyjnej ważne jest skontrolowanie
i ewentualne poddanie testom
urządzeń oraz sprawdzenie aprobat technicznych.
W zakresie dokumentacji należałoby przygotować następujące działania:
– program sprawdzania urządzeń,
– dane zawierające opis elementów konstrukcyjnych,
wyposażenia i systemu jako całości,
– określenie zawartości protokołów kontrolnych,
– określenie zakresu testów.
Faza akceptacji dotychczasowej procedury
realizacji programu przygotowania
i oceny systemu. To zadanie realizowane
jest poprzez:
– weryfikację ostatecznych wyników testów,
– weryfikację uzyskanych parametrów
w porównaniu z wartościami założonymi
w projekcie,
– opis procedury wykonania systemu,
– jeżeli są składowe podsystemy, to powinny
być opisane, a także kalibrowane
i uruchomione,
– skompletowanie i kalibrowanie automatycznego
systemu kontroli.
Na zakończenie procedury wymagane jest:
– okresowe sprawdzanie elementów systemu,
– okresowa kontrola warunków eksploatacji
i konserwacji urządzeń,
– kontrolny zapis zużywanej energii w czasie
oraz stopnia spełnienia warunków
ochrony środowiska.

Apel o zrzeszenie polskich
producentów na wzór
Eurovent/Cecomaf

Polscy inżynierowie i organizatorzy procesów
realizacji inwestycji dostrzegli możliwość
konkurowania z firmami zagranicznymi,
które dotychczas miały silną pozycję na rynku
polskim. Niższe koszty produkcji, mniejsze
koszty transportu, bliższy kontakt z użytkownikiem
a więc lepsza obsługa eksploatacyjna
stanowią przewagę polskich przedsiębiorstw
na rynku wewnętrznym. Przychodzi jednak
okres, kiedy należy rozpocząć intensywne
przygotowania do sprzedaży polskich produktów
naszej branży na rynku europejskim.
Indywidualne dostosowywanie się przedsiębiorstwa
do funkcjonowania na rynku europejskim
jest bardzo trudne. Wiąże się to ze
zdobywaniem wiedzy o specyfice funkcjonowania
rynków poszczególnych państw wspólnoty
europejskiej, przyswojenia wiedzy o obowiązującym prawie, zasadach finansowania
transakcji itp. Zrzeszenie się polskich producentów
byłoby krokiem bardzo efektywnym,
bo przy stosunkowo niewielkich nakładach
można powołać jednostkę organizacyjną, która
przygotuje niezbędne informacje, zorganizuje
szkolenia i będzie reprezentowała jej członków
w stosunku do podobnych organizacji
w innych krajach a także w stosunku do
władz polskich.
Naturalnym partnerem do tego typu działania
jest europejska organizacja producentów
Eurovent/Cecomaf, która z kolei jest członkiem
światowej organizacji ICARMA (International
Council of Air Conditioning and
Refrigeration equipment Manufacturers Associations),
reprezentuje ona około 75% światowej
produkcji w wentylacji, klimatyzacji
i chłodnictwie.
Podstawowe zadania, jakie realizuje Eurovent/
Cecomaf są następujące:
reprezentowanie europejskich producentów
urządzeń klimatyzacji, wentylacji
i chłodnictwa w stosunku do narodowych
organizacji producentów,
działania na rzecz budowania mocnej pozycji
branży w relacjach z rynkiem europejskim
i światowym,
budowanie efektywnych warunków
współpracy z agendami Unii Europejskiej,
budowanie bazy danych użytecznej dla
członków Euroventu,
programy certyfikacji produktów realizowane
przez Eurovent Certification Company,
aktywne uczestnictwo w międzynarodowej
standaryzacji,
publikacja poradników i wydawnictw
technicznych,
współpraca z ośrodkami naukowymi
w zakresie tworzenia podstaw do opracowania
nowych rozwiązań technicznych,
Eurovent/Cocomaf stara się wpływać na
tworzenie efektywnych warunków dla regulacji
i wzrostu produkcji przemysłowej.
Tworzenie nowych form współpracy poprzez
np. zrzeszanie się producentów
tworzy skuteczne instrumenty do bardziej
aktywnego wchodzenia we współpracę
międzynarodową.
prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński
Zakład Wentylacji
i Klimatyzacji
Politechniki Warszawskiej

Artykuł z miesięcznika „Polski Instalator 12/2002”: www.polskiinstalator.com.pl

Komentarze

  • bardzo pieknie Pan pisze to wszystko prawda pozostaje tylko jeden problem pieniadze brak polskiego kapitalu spowodowal ze nie ma juz duzych polskich firm budowlanych i jak wejdziemy do unii nie bedzie instalacyjnych pomimo pozytywnych sygnalow o konsolidacji nie wierze by zwyciezyl instynkt samozachowawczy nad bratnia zawiscia i zwykla glupota zbyt wielu ludzi nie rozumie ze biznes to matematyka nie ma tam miejsca na emocje zycze wszyskim i sobie obym sie mylil lacze wyrazy szacunku.