Prawie 1/5 (19%) energii finalnej zużywanej w Polsce wykorzystywana jest do ogrzewania budynków, których większość jest pod tym względem wysoce nieefektywna. Nowe budynki, wznoszone według obowiązujących polskich norm, należą do najbardziej energochłonnych w Unii Europejskiej. Tymczasem, gdyby Polska przyjęła energooszczędne standardy w budownictwie, mogłaby wyemitować rocznie o blisko milion ton CO2 mniej, a w perspektywie roku 2020 zaoszczędzić ponad 13 miliardów złotych - przekonuje WWF prezentując najnowszy raport.

- Istnieje znaczny potencjał oszczędności kosztów, energii, a także – co za tym idzie –zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jeśli Polska wykorzysta możliwości tkwiące w nowobudowanych budynkach. Inwestorzy i deweloperzy muszą zacząć budować racjonalniej. Aby tak się stało muszą ich do tego zmobilizować bardziej restrykcyjne normy budowlane – mówi Wojciech Stępniewski, kierownik projektu „Klimat i energia” WWF Polska.

Podczas kiedy Unia Europejska wprowadza coraz ostrzejsze normy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków, Polska normy te łagodzi. Równolegle z wprowadzeniem systemu świadectw energetycznych, polski rząd obniżył znacznie wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków, co sprzeczne jest z tendencją we Wspólnocie. Decyzję tę większość ekspertów z dziedziny poszanowania energii uznała za niezrozumiałą i sprzeczną z interesem społecznym i gospodarczym kraju, a także z wymogami unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego, które Polska musi spełnić.

- Poprzez zmianę prawa w odniesieniu do ochrony cieplnej nowych budynków nasz kraj może uzyskać blisko 7% redukcji emisji zawartej w wymaganiach pakietu energetyczno-klimatycznego. Polski rząd wydaje się nie dostrzegać tego potencjału oszczędności. Wręcz przeciwnie, zamiast motywować deweloperów i inwestorów indywidualnych poprzez nowoczesne prawo w dziedzinie ochrony cieplnej, liberalizuje je, a certyfikaty energetyczne zamiast stać się narzędziem wzrostu efektywności cieplnej w budynkach są postrzegane jako ukryty podatek – mówi Stępniewski.

Średnie całkowite zużycie energii finalnej w Polsce wynosi dziś rocznie ponad 850 TWh. Jedną czwartą tej energii można by zaoszczędzić. Większość tego potencjału (67% czyli 142,5 TWh/rok) stanowi właśnie efektywne wykorzystanie ciepła w budynkach. Raport FEWE wskazuje, że wykorzystując potencjał efektywności energetycznej w budownictwie w sposób uzasadniony ekonomicznie, przy dzisiejszym poziomie cen paliw i uprawnień do emisji CO2, możemy zmniejszyć zużycie energii finalnej w Polsce o blisko 17%. Uproszczone wyliczenie wskazuje, że wykorzystanie potencjału pozwoliłoby zrezygnować z produkcji ciepła z węgla w 460-ciu średniej wielkości ciepłowniach w Polsce.

Także budując własne domy Polacy mogą oszczędzać dzięki zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań. Eksploatacja domu jednorodzinnego o powierzchni 120m2 w standardzie energooszczędnym obniża roczne koszty ogrzewania o 2 tys. złotych. To oznacza, że inwestycja ta zwraca się średnio w dziewiątym roku użytkowania, przy żywotności budynku znacznie powyżej 40 lat.

Deweloperzy w Polsce budują dziś zwykle zgodnie z obowiązującymi standardami izolacyjności. Dostępne na rynku rozwiązania pozwalają jednak budować bardziej energooszczędnie, a koszty wzniesienia energooszczędnego budynku są tylko o kilka procent wyższe niż budynku tradycyjnego – mówi Henryk Kwapisz, szef Biura Informacji Technicznej ISOVER.

WWF domaga się, by Polska jak najszybciej wprowadziła nowoczesne prawo w tym zakresie, zawierające wymagania porównywalne do standardów unijnych. Pozwoli to wypełnić zobowiązania unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego. By w pełni wykorzystać potencjał jakim dysponujemy niezbędne jest:

- podniesienie standardu sezonowego zapotrzebowania na energię nowych budynków (docelowo do 2020 roku 35 kWh/m2/rok, z pośrednim celem 70 kWh/m2/rok),
- wprowadzenie klas energetycznych,
- taka modyfikacja systemu świadectw energetycznych, która umożliwi użytkownikom łatwą ich ocenę,
- nadanie etykiecie energetycznej czytelnego wyglądu.

Najbliższe miesiące wydają się najlepszym czasem na wprowadzanie stosownych zmian, dobiega bowiem końca proces nowelizacji unijnej Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang: the Energy Performance of Buildings Directive - EPBD). Nie zmarnujmy tej szansy!

Raporty można znaleźć pod adresem: www.wwf.pl/cieplo