www.pkn.pl

00-139 Warszawa
ul. Elektoralna 2
tel. c. (022) 620 02 41
fax (022) 827 41 13
www.pkn.pl
Jest to państwowa jednostka organizacyjna, a także uznana krajowa instytucja normalizacyjna upoważniona do ustanawiania Polskich Norm.
PKN jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC), afiliantem Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC), oraz pełni rolę Krajowej Jednostki Normalizacyjnej Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI/NO).