Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 telefon: (0-22) 55 67 755 fax: (0-22) 556 74 16 www.pkn.pl