W sieprniu 2006 r. minęło 15 lat od momentu nawiązania w Polsce po raz pierwszy łączności za pomocą Internetu.


W sieprniu 2006 r. minęło 15 lat od momentu nawiązania w Polsce po raz pierwszy łączności w protokole IP: 17 sierpnia 1991 r. Rafał Pietrak, fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązał łączność w oparciu o protokół IP z Janem Sorensenem z Uniwersytetu w Kopenhadze. Moment ten jest uważany za symboliczną datę narodzin polskiego Internetu.
Ten pierwszy skromny jeszcze kontakt był efektem kilkumiesięcznej współpracy Rafała Pietraka przede wszystkim z Krzysztofem Hellerem – fizykiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która miała na celu właśnie wprowadzenie Internetu do Polski. Dużą rolę odegrało też powołanie do życia wiosną 1991 r. NASK, pierwotnie jako Zespołu Koordynacyjnego Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy Uniwersytecie Warszawskim. Misją zespołu było zorganizowania łączności komputerowej dla polskiego środowiska naukowego i akademickiego.
Wcześniej, już od 1989 r. trwały starania grupy entuzjastów z polskiego środowiska naukowego i akademickiego o przyłączenie Polski do EARN (European and Academic Research Network) - europejskiego odgałęzienia sieci BITNET (Because It's Time Net) oraz spontaniczne działania na rzecz przełamania amerykańskiego embarga na eksport nowoczesnych technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do krajów byłego bloku wschodniego.
Pierwsze ogólnopolskie badanie społeczności internautów zostało przeprowadzone na zlecenie NASK w październiku 1995 r. Wyniki tego sondażu były przez długi czas jedynym źródłem wiedzy o polskich użytkownikach sieci. W owym czasie społeczność ta była nieliczna i mało zróżnicowana pod względem społecznym - z Internetu korzystali głownie mężczyźni z wyższym wykształceniem, w większości pracownicy naukowi, w związku z czym dziennik "Rzeczpospolita", komentując wyniki badania, określił polski Internet '95 jako "sieć wykształconych mężczyzn". Ta sama "Rzeczpospolita" podała we wrześniu 1995 r., że "…do końca tego roku liczba komputerów przyłączonych do sieci NASK sięgnie 40 tys., a liczba użytkowników 200-400 tys." W tym miejscu warto wspomnieć, że zapowiedź gazety sprawdziła się szybciej: już w październiku 1995 r. liczba użytkowników Internetu w Polsce osiągnęła pół miliona.
Pełna treść artykułu na stronie: www.nask.pl/wydarzeniaID/id/342