Polski Instytut Techniki Budowlanej został przyjęty w poczet członków Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa - ENBRI. Powstała ona w 1998 roku i początkowo działała jako organ przedstawicielski w Komisji Europejskiej do badań nad budownictwem.

W roku 1999 w ENBRI reprezentowanych było 14 krajów europejskich, m.in.: Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Holandia, Hiszpania. W 2000 roku członkami, prócz Polski, zostały także Węgry i Słowenia. Instytuty członkowskie współpracują m.in. z Komisją Europejską, firmami budowlanymi oraz z użytkownikami i klientami przemysłu budowlanego w całej Europie.