Norma PN-EN ISO 13790 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia – została wreszcie opublikowana w języku polskim.

Jak wiadomo norma ta była wydana w 2008 r. w Polsce w wersji angielskiej, w związku z czym mogła być stosowana, ale jej stosowanie nie mogło być obowiązkowe. Obecnie sytuacja zmienia się, co ma wpływ
zarówno na opracowanie audytów energetycznych i remontowych jak i świadectw energetycznych.

W audytach wobec braku polskiej wersji normy 13790, podstawą obliczeń zapotrzebowania energii do ogrzewania była norma PN/B - 02025. Obecnie podstawą tych obliczeń staje się norma 13790. Można się spodziewać, że w przejściowym okresie najbliższych miesięcy będą jeszcze dopuszczone przez
weryfikację BGK obliczenia wg 02025, zwłaszcza, że potrzebny jest czas na przygotowanie programów komputerowych z obliczeniami wg 13790.

Opracowanie świadectw na razie się nie zmienia, ale zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Infrastruktury po wydaniu polskiej wersji ww normy nastąpi zmiana rozporządzenia w sprawie świadectw, w którym jednocześnie usunięte będą dotychczasowe braki i błędy. A więc i w tej dziedzinie nastąpią zmiany.

Warto zwrócić uwagę, że norma 02025 dotyczy tylko ogrzewania i tylko budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, natomiast norma 13790 dotyczy ogrzewania oraz chłodzenia i dotyczy budynków wszystkich rodzajów.

W początkowym okresie stosowanie normy 13790 będzie w niektórych przypadkach natrafiać na trudności związane z brakiem krajowych danych do fragmentów obliczeń. Norma wprawdzie podaje wartości, które można w takich przypadkach zastosować, ale mogą to być wartości określone dla innych warunków klimatycznych, co w konsekwencji może prowadzić do wyników obarczonych błędem.

Jako dane klimatyczne do obliczeń wg normy 13790 niewątpliwie będą obowiązywać dane dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Opracował: M. Robakiewicz
Źródło: Energia i Budynek