Czternaście państw europejskich uczestniczy w projekcie TABULA, którego celem jest stworzenie jednolitej typologii budynków mieszkalnych. Koordynator projektu, niemiecki Institute for Housing and Environment zadba o to, by do kwietnia 2012 roku zakończyły się prace nad stworzeniem ujednoliconego zestawienia, które pozwoli porównywać budynki pod względem ich efektywności energetycznej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Polska uczestnikiem projektu TABULA
TABULA (Typology Approach for Building Stock Energy Assessment), czyli typologia budynków dla oceny ich efektywności energetycznej, to projekt wdrażany od maja 2009 roku w ramach programu Intelligent Energy Europe. IEE prowadzi działania dla poprawy wydajności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zadania realizowane są zgodnie z europejskim Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji.

- Typologia budynków tworzona jest na podstawie kryteriów głównych (rok budowy, konstrukcja, charakter budynku) oraz pomocniczych (m.in. typ ogrzewania). Celem projektu jest wyłonienie kategorii (klas) budynków, charakteryzujących się wspólnymi cechami, właśnie w zakresie efektywności energetycznej – objaśnia Konrad Witczak, konsultant ds. efektywności energetycznej BuildDesk Polska. Z każdej klasy zostanie wyłoniony jeden budynek („budynek typowy”), który będzie reprezentował cechy całej grupy. Budynki klasyfikowane będą zgodnie z ujednoliconą definicją budynku efektywnego energetycznie, według wewnętrznej klasyfikacji elementów konstrukcyjnych oraz systemów grzewczych, w porównaniu ze stworzoną typologią. Umożliwi to porównywanie budynków europejskich między sobą oraz ułatwi egzekwowanie unijnego prawa dotyczącego efektywności energetycznej.

W Polsce, za projekt TABULA odpowiada Narodowa Agencja Poszanowanie Energii (NAPE), która ma utrudnione zadanie w porównaniu z koordynatorami z innych państw, ponieważ w Polsce nie istnieją oficjalne statystyki uwzględniające typy budynków (jedno-/wielorodzinny) oraz lokalizacje (miasto, wieś). Nie ma również bazy budynków posiadających świadectwa energetyczne, która byłaby świetnym punktem wyjścia do prac w ramach projektu TABULA. Parametry, takie jak konstrukcja ścian, energochłonność okien czy rodzaj ogrzewania, także nie są przedmiotem państwowych statystyk, a są niezbędne przy realizacji projektu TABULA. By powiększyć bazę danych złożoną głównie z dokumentów pochodzących z termomodernizacji przeprowadzonej w ostatnich latach, NAPE zaprosiła do współpracy BuildDesk Polska, które udostępniło dane z ponad 40 tys. certyfikowanych budynków, co pozwoli na stworzenie pełnego raportu.

- We wstępnym raporcie NAPE wyodrębniła 19 kategorii budynków i ich systemów grzewczych, w obrębie których znajduje się 97 proc. wszystkich budynków wybudowanych do 2002 roku. Dzięki typologii budynków, Polska będzie mogła porównać efektywność energetyczną swojego budownictwa z efektywnością budownictwa innych państw wspólnoty. TABULA pomoże uwidocznić, które państwa przodują, a które muszą jeszcze popracować nad stanem efektywności energetycznej budownictwa w danym kraju. Ponadto dzięki projektowi TABULA wprowadzona zostanie uogólniona metodologia analizy charakterystyki energetycznej, która pozwoli na poprawę efektywności energetycznej – dodaje Witczak.

Konstrukcja tabeli, która przedstawia typologie budynków, jest taka sama dla wszystkich państw. Z kolei jej podział określony został dla każdego kraju z osobna, co spowodowane jest m.in. odmiennymi tradycjami budowlanymi poszczególnych państw czy różnicami stref klimatycznych. Tabele mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w doradztwie energetycznym, ale także przy tworzeniu scenariuszy rozwoju budownictwa i określania planowego zapotrzebowanie na zużycie energii danego państwa. - Projekt TABULA zakłada również opublikowanie stworzonej typologii na stronie internetowej przedsięwzięcia, dzięki czemu będzie on ogólnodostępny. Bez wątpienia projekt TABULA pomoże w upowszechnianiu na polskim rynku efektywnego i racjonalnego użytkowania energii w sektorze budownictwa – podkreśla Małgorzata Popiołek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii.


Źródło: Prelite Public Relations