Norma PN-EN 50379 omawia wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych przeznaczonych do mierzenia stężeń gazów i innych parametrów spalania, stosowanych podczas pierwszego uruchamiania i bieżącej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Norma PN-EN 50379 omawia wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych przeznaczonych do mierzenia stężeń gazów i innych parametrów spalania, stosowanych podczas pierwszego uruchamiania i bieżącej eksploatacji urządzeń grzewczych. Przyrządy te mogą być używane przez instalatorów, serwisantów, inżynierów utrzymania ruchu lub inspektorów do oceny działania urządzeń grzewczych opalanych różnorodnymi paliwami. Omawiane analizatory mogą składać się z różnorodnych modułów funkcjonalnych, których zgodność z normą sprawdzana jest niezależnie, a które mogą być na różne sposoby konfigurowane, w zależności od wymogów konkretnego zastosowania. Norma PN-EN 50379 określa ogólne wymaganie dotyczące budowy, sprawdzania i działania przenośnych przyrządów pomiarowych przeznaczonych do oceny szczegółowych parametrów spalin (gazów spalinowych), takich jak: stężenia poszczególnych składników gazowych, temperatury i/albo ciśnienia, w celu sprawdzenia jakości procesu spalania zachodzącego w urządzeniach grzewczych pracujących w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Norma składa się z trzech części: • PN-EN 50379-1 „Wymagania ogólne i metody badań”; • PN-EN 50379-2 „Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów używanych do ustawowych przeglądów i ocen”; • PN-EN 50379-3 „Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów używanych do nieobwarowanego przepisami prawa serwisowania urządzeń grzewczych opalanych gazem”. Poszczególne kraje Unii Europejskiej wprowadzają odrębne przepisy określające wymagane parametry spalania urządzeń grzewczych. Podstawą prawną tego procesu jest dyrektywa 2002/91/CE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przepisy te narzucają konkretne wartości parametrów spalania dla urządzeń grzewczych opalanych różnorodnymi paliwami oraz dokładności z jakimi te parametry mają być mierzone. W Polsce prace legislacyjne na ten temat są już mocno zaawansowane i odpowiednie uregulowania będą wchodziły w życie w ciągu najbliższych trzech lat. W sytuacji, gdy w nieodległej przyszłości dokładność pomiarów będzie miała konsekwencje prawne, warto przygotować się do stosowania przyrządów pomiarowych odpowiadających bardziej restrykcyjnym wymaganiom określonym w PN-EN 50379-2. Przyrządy pomiarowe spełniające wymagania PN-EN 50379-3 i nie spełniające wymagań PN-EN 50379-2 będą mogły być stosowane jedynie do czynności serwisowych, takich jak bieżąca regulacja opalanych gazem urządzeń grzewczych (przede wszystkim tzw. term gazowych). Użytkownicy pragnący, by zakupiony analizator spalin mógł być uniwersalnym i pełnowartościowym przyrządem pomiarowym spełniającym wymagania ustawowe powinni dokonywać wyboru spomiędzy oferty przyrządów, dla których niezależna instytucja certyfikująca stwierdziła zgodność z PN-EN 50379-2. Tabela 1. Wymagania Polskiej Normy PN-EN 50379

a wielkość obliczana na podstawie charakterystyki paliwa i wartości parametrów mierzonych – O2 lub CO2 temperatury spalin i temperatury otoczenia, zgodnie z przepisami narodowymi b wielkość obliczana na podstawie charakterystyki paliwa i wartości parametrów mierzonych CO oraz O2 lub CO2 temperatury spalin i temperatury otoczenia, zgodnie z przepisami narodowymi c niepewność pomiarów/dokładność przyrządów: wartość w tabeli, na przykład „±20 ppm lub 5% wartości pomiaru oznacza: dozwolone odchylenie wynosi aż do ±20 ppm lub 5% wartości pomiaru, które każdorazowo dotyczy większej wartości”
Źródło: na podstawie materiałów miesięcznika "Polski Instalator"