www.sggik.pl

03-612 Warszawa
ul. Koniczynowa 11
tel. (022) 678 79 29, 678 98 93
fax (0-22) 678 20 76
sggik@sggik.pl
www.sggik.pl
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji powstała we wrześniu 1992 roku, a zasięg działania obejmuje cały kraj.
W chwili obecnej działa 12 Oddziałów Okręgowych Korporacji: w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach i w Olsztynie. W fazie przygotowawczej jest organizacja kolejnego oddziału w Rzeszowie. Oddział Warszawski usytuowany jest wraz z Biurem Krajowym Korporacji w siedzibie przy ul. Grzybowskiej 4.
Korporacja zrzesza wykonawców, producentów, projektantów i handlowców, związanych z zasięgiem jej branżowych zainteresowań, od małych warsztatów rzemieślniczych, do dużych prywatnych i państwowych zakładów, a także stowarzyszeń. Łącznie liczba członków wynosi ok. 1500.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
Oddział w Bydgoszczy
85-095 BYDGOSZCZ, ul. Pestalozziego 18
tel. (052) 340 17 57
internet: sggik.bydnet.pl
e-mail: ccorn@bydnet.com.pl