www.iz-bud.pl

PIPHB jest najwiekszą środowiskową organizacją samorządu gospodarczego działajacą od 1 kwartału 1990 roku. Skupia w swoich szeregach producentów materiałów budowlanych, firmy wykonawsta budowlanego, organizatorów targów budowlanych, prasę fachową. Jest członikiem Krajowej Izby Gospodarczej i członkiem Porozumienia Organizacji Pozarządowych Budownictwa.
00-926 Warszawa
ul. Wspólna 2
tel./fax (022) 628 35 28
tel. (022) 628 13 30, 628 83 76
http://www.iz-bud.pl