Energochłonność nowo powstających budynków w sposób bezpośredni zależy od decyzji i działań podejmowanych przez inwestorów, a także oferty rynkowej kreowanej w większości przez architektów i deweloperów. Dlatego też tak ważna jest ich wiedza i opinia na temat inwestowania w energooszczędne budownictwo.
Jak wynika z raportu opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie Rockwool Polska pt. „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii w budownictwie – architekci i inwestorzy”, aż 72% ankietowanych inwestorów budujących dom lub kupujących mieszkanie analizuje koszty ogrzewania przy zakupie nieruchomości lub realizując inwestycję. Często po ich oszacowaniu pojawia się dylemat, czy więcej wydać na etapie inwestowania i mieszkać w energooszczędnym, tanim w eksploatacji budynku, czy może na etapie inwestowania wydać mniej i w przyszłości więcej płacić za ogrzewanie.
Szacuje się, że w kosztach budynku w całym cyklu jego istnienia, na które składają się nakłady inwestycyjne (projekt, budowa) oraz koszty eksploatacji, niezbędnych remontów, i wreszcie rozbiórki, koszty budowy stanowią zaledwie 11%, natomiast koszty eksploatacji aż 84%, z czego aż 70% to koszty ogrzewania. Warto mieć tę świadomość zwłaszcza, że już dziś 46% inwestorów deklaruje, że opłacanie rachunków za ogrzewanie jest dla nich problemem, jeszcze więcej przewiduje, że może mieć problem z regulowaniem wysokich opłat za ogrzewanie w przyszłości.

Preferencje inwestorów
przy podejmowaniu decyzji
o budowie domu lub zakupie mieszkania

Wiadomo, że w planowaniu każdej inwestycji dąży się do zwrotu nakładów pieniężnych. Jednak innego czasu zwrotu powinniśmy oczekiwać np. przy zakupie instalacji LPG do naszego samochodu, a innego w przypadku inwestowania w docieplenie budynku. Inwestycje budowlane są długoterminowe – domy żyją długo - więc mogą spłacać się dłużej. W tej sytuacji kilka do maksymalnie kilkunastu lat to dość krótki okres zwrotu nakładów na energooszczędność w porównaniu z późniejszym okresem eksploatacji budynku. Okazuje się, że większość potencjalnych inwestorów akceptuje taki czas (4-10 lat) zwrotu nakładów inwestycyjnych.
Rachunki opłacalności i porada wykwalifikowanego doradcy finansowego odnośnie planowanej inwestycji mogłyby zachęcić do inwestowania w energooszczędność budynków, jednak z tej możliwości korzysta tylko 30% ankietowanych. Pozostali inwestorzy wolą polegać na własnej znajomości branży czy opinii znajomych.

Co na temat energooszczędnego budownictwa sądzą architekci?

Energooszczędne budownictwo rodzi się przede wszystkim w głowach i kieszeniach inwestorów budowlanych, jednakże nigdy nie powstanie, jeśli nie znajdzie się na deskach architektów.
Ponad połowa polskich architektów uważa, że aby wybudować dom energooszczędny, ponad standardy obowiązujących przepisów, warto ponieść większe wydatki. Choć przyznają, że jest to inwestycja na granicy opłacalności. Natomiast w ukazujących się na ten temat publikacjach znajdujemy liczne przykłady pokazujące dodatni bilans ekonomiczny takich realizacji.

Wymagania inwestorów
wobec projektów architektów

Przekonani o potrzebie powstawania budynków energooszczędnych wykorzystują różnorodne środki techniczne zmniejszania energochłonności, przy czym na pierwszym miejscu umieścili lepszą izolację przegród budowlanych jako podstawowy sposób zmniejszenia strat ciepła, a tym s
amym poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach.
Badania ankietowe pokazały jednak, że tylko co czwarty klient zlecający projekt architektoniczny akceptuje proponowane przez architekta ponad standardowe rozwiązania energooszczędne. Co gorsza, architekci nie wszystkim klientom takie rozwiązania w ogóle proponują.
Przy rosnącej świadomości opłacalności energooszczędności, jeszcze zbyt często inwestorzy, projektanci i deweloperzy postępują według obliczonej na krótki dystans strategii: najpierw zrobimy jak najtaniej, a potem…jakoś to będzie.
Informacja została przygotowana na podstawie Raportu „Szóste Paliwo – Polacy o oszczędzaniu energii
w budownictwie – architekci, inwestorzy” opracowanego przez Ecofys Poland na zlecenie Rockwool Polska. Pełen raport dostępny jest na www.rockwool.pl