Politechnika Zielonogórska internet: http://www.pz.zgora.pl


Kierunek kształcenia: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Specjalność: Inżynieria Środowiska

Komentarze

  • Uniwersytet Zielonogórski

    Teraz to już Uniwersytet Zielonogórski Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska kierunek Inżynieria Środowiska