Politechnika Świętokrzyska Kielce 25-314 Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 tel. (041) 342 41 00, 342 44 44 fax (041) 344 29 97 internet: http://www.tu.kielce.pl


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dziekanat: bud. A, pok. 3, tel. (041) 34 24 541
strona Wydziału: http://www.tu.kielce.pl/organizacja/wbiis/
Kierunek kształcenia: Inżynieria Komunalna