Politechnika Rzeszowska Rzeszów 35-959 ul. W. Pola 2 tel. (017) 865 11 00, 865 12 63 tel./fax (0 17) 854 12 60 internet: http://www.prz.rzeszow.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
adres siedziby:
Rzeszów
al. Powstańców Warszawy 6 (budynek K)
tel./fax (017) 854 35 65
tel. (017) 865 17 52
Adres do korespondencji:
Politechnika Rzeszowska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. W. Pola 2
35-959 Rzeszów
e-mail: rb@prz.rzeszow.pl
strona Wydziału: http://www.prz.rzeszow.pl/wbiis/
Kierunek kształcenia: Inżynieria Środowiska
Specjalizacja: Inżynieria Komunalna, Ciepłownictwo i Klimatyzacja
Na kierunku inżynieria środowiska prowadzona jest specjalność inżynieria komunalna z możliwością wyboru kierunku dyplomowania:
1. uzdatnianie wód i utylizacja ścieków i odpadów,
2. zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
3. ogrzewanie, wentylacja i ochrona atmosfery.
Plan studiów na kierunku inżynieria środowiska obejmuje następujące grupy przedmiotów: ogólnorozwojowe (wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty filozoficzno-socjologiczne oraz prawno-ekonomiczne), podstawowe (matematyka, fizyka, chemia, biologia sanitarna), kierunkowe (geometria wykreślna i rysunek techniczny, geodezja, mechanika płynów, technika cieplna, mechaniczne urządzenia sanitarne, technologia wody i ścieków, wodociągi i kanalizacja, ogrzewanie i sieci cieplne, wentylacja i klimatyzacja, instalacje sanitarne), uzupełniające (podstawy informatyki, podstawy budownictwa i konstrukcji, geotechnika, maszyny elektryczne, materiałoznawstwo instalacyjne), specjalizacyjne (zestawy przedmiotów dostosowanych do wybranej specjalizacji dyplomowej z możliwością wyboru grup przedmiotów odpowiadających zainteresowaniom studenta).
Zobacz kieunek: WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Komentarze

  • braki na stronie

    Może by tak ktoś podał jakie to są rodzaje studiów dzienne? wieczorowe? uzupełniające? To są ważne informacje nie zaniedbujcie tego.