Poznań, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 www.put.poznan.pl

-