Politechnika Łódzka Łódź 90-924 ul. Ks. I. Skorupki 6/8 tel. (48) (42) 636 55 22 internet: http://www.p.lodz.pl


Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Katedra Techniki Ogrzewczej i Wentylacji

strona Wydziału: http://www.p.lodz.pl/bais
Kierunek kształcenia: Inżynieria Środowiska
Specjalizacja: Urządzenia Cieplne, Zdrowotne i Ochrony Powietrza
System studiów: dzienne magisterskie; zaoczne inżynierskie

Komentarze

  • Pozdrowienia dla całej Polibudy

    Nienajgorsz - dużo uczy mało stresuje !

  • Wydział Mechaniczny PŁ też kształci w kierunku chłodnictwa i klimatyzacji

    Na Wydziale Mechaniczym jest również specjalność: "Maszyny spożywcze, chłodnictwo i klimatyzacja". Może admin mógłby to uzupełnić?