Politechnika Koszalińska Koszalin 75-620 ul. Racławicka 15-17 tel. (094) 342 78 81, 342 67 53 fax. (094) 342 59 63 internet: http://www.tu.koszalin.pl


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
tel. (094) 347 85 00 w. 510, w. 515
strona Wydziału: http://www.wbiis.tu.koszalin.pl
Kierunek kształcenia: Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i wentylacja
studia zaoczne i magisterskie
Specjalność Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo, Wentylacja: kształci studentów w zakresie obejmującym projektowanie, eksploatację oraz wykonawstwo sieci i central ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania, układów wentylacyjnych oraz instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych.
Zdobyta wiedza oraz umiejętności na tej specjalności pozwalają zatrudnić absolwentów w biurach projektowych, jednostkach planowania przestrzennego, przedsiębiorstwach wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej, zakładach przemysłowych, administracji państwowej.
Wydział Mechaniczny
Kierunek kształcenia: Mechanika i Budowa Maszyn