Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12 www.pg.gda.pl

-