Politechnika Czestochowska Częstochowa 42-200 ul. J.H. Dąbrowskiego 69/73 tel. (034) 325 04 62, 325 04 63 internet: http://adm.pcz.czest.pl

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
tel. dziekanatu: (034) 325 04 62
e-mail: wnowak@is.pcz.czest.pl>
strona Wydziału: http://adm.pcz.czest.pl/wydzialy/wios.htm
Kierunek kształcenia: Inżynieria Środowiska
Specjalizacja: Ogrzewnictwo i Wentylacja