Politechnika Białostocka Białystok 15-351 ul. Wiejska 45A tel. (085) 742 20 41 (centrala), 742 24 13 fax. (085) 742 23 93 internet: http://www.pb.bialystok.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Ciepłownictwa

strona Wydziału: http://www.pb.bialystok.pl/budo.html
Kierunek kształcenia: Ciepłownictwo

Komentarze