Specjalnie dla osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej Grupa Concordia, jako jeden z pierwszych ubezpieczycieli na rynku, przygotowała ofertę indywidualną lub grupową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów certyfikatorzy od 31 grudnia 2009 roku zobowiązani są do zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC, najpóźniej przed dniem przystąpienia do wykonywania czynności.

Polisa dla certyfikatora
Oznacza to, że osoby, które w tym roku otrzymają prawo do wykonywania świadectw, będą zobowiązane do wykupienia polisy przed przystąpieniem do sporządzenia pierwszego certyfikatu. Również ci, którzy przed tym terminem wydawali już świadectwa, mają obowiązek nabycia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W większości przypadków ubezpieczenie zawierane jest na okres roku z możliwością przedłużenia.
Suma gwarantowana, a więc wysokość odpowiedzialności finansowej z tytułu polisy, określona została w Rozporządzeniu i wynosi 25 tys. euro. - Posiadający polisę ma więc możliwość zapewnienia sobie wypłacalności w przypadku spowodowania szkody – mówi Edyta Woźniak, główny specjalista ds. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej Grupy Concordia. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych wartość sumy gwarantowanej jest w zupełności wystarczająca, bowiem nawet przy dokonaniu sprzedaży domu po cenie nieco wyższej, wynikającej z energooszczędności obiektu potwierdzonej błędnie wystawionym świadectwem, aniżeli ceny rynkowe, różnica w większości sytuacji nie przekroczy 25 tys. euro. Jednak w przypadku budynków usługowych, hoteli, centrów handlowych czy restauracji, wynikła szkoda może znacząco przekroczyć wartość tego ubezpieczenia. Warto zatem wiedzieć, że przy ocenie dużo droższych obiektów należy rozpatrzyć dodatkowo opcję indywidualnego ubezpieczenia. – W takim przypadku Grupa Concordia proponuje rozwiązanie w postaci ubezpieczenia dla wyższej niż minimalna sumy gwarancyjnej – stwierdza Woźniak.
W Grupie Concordia cena ubezpieczenia dla minimalnej sumy gwarancyjnej, w programach grupowych, zaczyna się już od 100 zł od osoby, natomiast w przypadku ubezpieczeń indywidualnych koszt pojedynczego ubezpieczenia jest wyższy.

Konsekwencje nie zawarcia polisy są niezwykle rygorystyczne. Grozi to bowiem utratą uprawnień do wykonywania zawodu, co wiąże się bezpośrednio z koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego. Zgodnie z prawem zakres ubezpieczenia nie obejmuję szkód wyrządzonych członkom rodziny wymienionych w Rozporządzeniu, będących skutkiem rozruchów, działań wojennych czy aktów terroru oraz kar umownych, jak również wyrządzonych przez ubezpieczonego po utracie uprawnień.

Więcej informacji w naszych oddziałach (adresy na stronie www.grupaconcordia.pl).


Źródło: ''