Warsztaty projektu PolySMART - Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła małej i średniej skali - Warszawa, Hotel Gromada, pl. Powstańców Warszawy 2 - 19 stycznia 2010 r.

Poligeneracja energii wykorzystująca zaawansowane technologie produkcji chłodu z ciepła małej i średniej skali
Zapraszamy do udziału w Warsztatach projektu PolySMART, które odbędą się 19 stycznia 2010 r. w Warszawie. Udział w seminarium jest bezpłatny a liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 stycznia drogą mailową na adres awiszniewska@nape.pl lub faksem, pod numerem 22 825 86 70.

Program
http://www.zae.org.pl/Portals/ZAE/zaproszenie.pdf

Formularz zgłoszeniowy
http://www.zae.org.pl/Portals/ZAE/formularz.doc
Źródło: ZAE - Zrzeszenie Audytorów Energetycznych