W dniach 23 – 26 listopada w Poznaniu będzie miało miejsce wydarzenie prezentujące najbogatszą w Polsce ofertę nowoczesnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska oraz wpływających na podniesienie komfortu życia mieszkańców gmin, miast i wsi. Targi POLEKO i KOMTECHNIKA, bo to o nich mowa, umożliwiają udział w jednym miejscu i czasie przedstawicieli samorządów, instytucji i zakładów gospodarki komunalnej oraz inwestorów.

POLEKO promuje eko-rozwiązania
POLEKOJak pozyskać fundusze na rozwój projektów proekologicznych, rewitalizacja odpowiedzią na wyzwania zrównoważonego rozwoju, ekoodpowiedzialność Polskiego Biznesu, zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, różnorodność biologiczna – to tylko jedne z istotnych tematów jakie zostaną poruszone podczas listopadowych targów POLEKO. Targi stanowią dla branży istotne forum wymiany doświadczeń oraz prezentacji najnowszych technologii. Tematem przewodnim 22. edycji jest „Finansowanie inwestycji środowiskowych”.

Ekspozycja POLEKO oprócz zagadnień związanych z wodą, ściekami, energią, energią odnawialną, odpadami, recyklingiem, zmianami klimatu, powietrzem, hałasem i wibracjami, czy budownictwem komunalnym i energetycznym, obejmie także problematykę rewitalizacji oraz rekultywacji. To nowość w tegorocznej edycji targów.

Silną stroną targów jest wszechstronna oferta forów, debat, seminariów i konferencji o tematyce ekologicznej organizowanych w ścisłej współpracy z partnerami branżowymi. Odbędzie się m.in.: XIV Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny z tematem przewodnim „Nowa jakość w gospodarce odpadami – skutki dla gmin i firm”, Forum Czystej Energii, Forum Recyklingu, Międzynarodowy Dzień Transferu Technologii.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Środowiska, prof. Andrzej Kraszewski.


Filary POLEKO - salony specjalne

Na czterech ekspozycjach specjalnych POLEKO prezentowane są nowoczesne technologie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Salon Czystej Energii - jego tematyka dotyczy energii odnawialnej - wiatrowej, wodnej i słonecznej, wód geotermalnych, pomp cieplnych, biopaliw, biomasy i urządzeń do jej spalania, pelet, biopaliw płynnych oraz biogazów. Specjalistów z branży opakowaniowej zapewne zainteresuje oferta Salonu Recyklingu, w ramach którego wystawcy zaprezentują rozwiązania z zakresu gromadzenia, sortowania i odzysku odpadów przemysłowych, takich jak: papier, karton, plastik, guma, szkło, czy drewno, a także metali żelaznych i nieżelaznych, materiałów budowlanych z rozbiórki, złomu samochodowego. Tandem salonów tematycznych uzupełnia Aparatura Kontrolno-Pomiarowa, w ramach którego prezentowane będą urządzenia przeznaczone do pomiarów, analiz laboratoryjnych i kontroli jakości wody, ścieków, powietrza i hałasu. Po raz szósty Nauka dla Środowiska, która obejmuje ofertę jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów naukowo-badawczych oraz innych instytucji działających w sferze szeroko rozumianej ekologii.
Podobnie, jak w latach poprzednich, tegoroczną ekspozycję POLEKO uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Do tej pory zainteresowanie zorganizowaniem grupowych ekspozycji zgłosiły: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia oraz Szwajcaria.

Czyste ulice, place, chodniki, parki...

...to już nie wizja miasta idealnego, ale oczywisty wymóg. Stąd tak duże zainteresowanie samorządów tematyką utrzymania czystości oraz najnowszą ofertą sprzętu komunalnego prezentowanego podczas Międzynarodowych Targów Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA.
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się tegoroczna ekspozycja targów KOMTECHNIKA organizowanych już po raz trzeci. Szczególnie bogatą ofertę przedstawią producenci i dostawcy ciągników przystosowanych do celów komunalnych, pojazdów ciężarowych oraz pojazdów specjalnego przeznaczenia, a także firmy wykonujące specjalistyczne zabudowy i naczepy na pojazdy ciężarowe. Firmy pokażą nowe modele pojazdów do transportu, zbiórki odpadów oraz wywozu nieczystości płynnych, zamiatarek, pojazdów do zimowego utrzymania dróg i placów oraz sprzęt do pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości.
Jednym z ciekawszych wydarzeń odbywających się w ramach targów jest City Truck Show - widowiskowe pokazy pojazdów komunalnych w ruchu.

Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.