Data rozpoczęcia
2007-11-20
Data zakończenia
2007-11-23

20-23.11.2007 Poznań


Miasto - Przemysł - Środowisko


Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, konkursy i interesujące wystawy - wszystko to czeka na uczestników Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2007, które odbędą się w Poznaniu w dniach 20-23 listopada 2007 r. Honorowy patronat nad dziewiętnastą edycją tych największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów ochrony środowiska objął Minister Środowiska.
Według szacunków organizatora, Międzynarodowych Targów Poznańskich, targi POLEKO 2007 będą większe od bardzo udanej poprzedniej edycji i zgromadzą ponad 1000 firm z około 20 krajów. Zamówiona przez wystawców powierzchnia ekspozycyjna na chwilę obecną jest o około 17% większa niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.
Temat wiodący: "Odnawialne źródła energii"
Z uwagi na rosnące w Unii Europejskiej znaczenie proekologicznej polityki energetycznej Minister Środowiska, honorowy patron POLEKO 2007, zaproponował, by tematem wiodącym tegorocznej edycji targów były "Odnawialne źródła energii". W marcu 2007 kraje członkowskie Unii Europejskiej przyjęły bowiem plan działań integrujący politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty.
Sektory POLEKO 2007
Bogata ekspozycja targów POLEKO została podzielona na odrębne sektory tematyczne:
- Woda i ścieki
- Odpady, recykling i utrzymanie czystości i porządku
- Energia i odnawialne źródła energii
- Powietrze, hałas i wibracje
- Aparatura kontrolno-pomiarowa
- Edukacja ekologiczna
- Ekspozycje specjalne
W ramach POLEKO odbędzie się kilka wydzielonych ekspozycji specjalnych:
- Salon Czystej Energii
- Salon Recyklingu
- Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej
- Park Techniki Komunalnej
- Salon Nauka dla Środowiska
Bogaty program wydarzeń
Targi POLEKO obfitują w liczne spotkania specjalistów zajmujących się ochroną środowiska, przedstawicieli biznesu i samorządów:
- Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny
- specjalistyczne konferencje i seminaria
- międzynarodowe spotkania biznesowe
- wystawy fotografii i prac artystycznych o tematyce ekologicznej
Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
Zespół Organizacji Targów A2
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. (61) 86 92 355
fax (61) 86 92 952
e-mail: poleko@mtp.pl
internet: poleko.mtp.com.pl