Data rozpoczęcia
2010-11-23
Data zakończenia
2010-11-26

POLEKO
POLEKO - Międzynarodowe Targi Ekologiczne
Najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, międzynarodowa reprezentacja liderów branży, specjalistyczne debaty, konferencje, spotkania biznesowe i warsztaty, konkursy i interesujące wystawy - wszystko to czeka na uczestników Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, które odbędą się w Poznaniu w listopadzie.

Na POLEKO obecne będą firmy z kilkudziesięciu krajów m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych, które przedstawią kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Swoje ekspozycje przygotują na POLEKO: Austria, Dania, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria.

Tematyka ekspozycji obejmuje następujące sektory branżowe:
- Woda i ścieki
- Energia, energia odnawialna
- Odpady i recykling
- Powietrze, hałas i wibracje
- Zmiany klimatu
- Edukacja ekologiczna


Ekologia w szerszym ujęciu
Ekspozycja POLEKO, które odbędzie się w dniach 23-26 listopada, oprócz zagadnień związanych z wodą, ściekami, energią, odpadami czy recyklingiem, obejmie także problematykę rewitalizacji obszarów miejskich (Lokalne Programy Rewitalizacji), ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych i powojskowych, technologii rekultywacji, instrumentów i instytucji finansowania działań rewitalizacyjnych oraz rekultywacji.
Obszary, które w Polsce wymagają rewitalizacji lub rekultywacji wciąż rosną, ale podejmowane działania są nadal niewystarczające w stosunku do potrzeb. Nic więc dziwnego, że na tegorocznych Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO nie zabraknie zagadnień związanych z tym tematem.

Od odpadów po rekultywację
Na inwestycje proekologiczne samorządy oraz firmy potrzebują niejednokrotnie od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Jak pozyskać wystarczające fundusze na rozwój projektów, będzie można dowiedzieć się na najbliższych targach POLEKO. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest bowiem finansowanie inwestycji środowiskowych.
Oprócz stałych tematów POLEKO, jak ścieki, energia, czy odpady, w tym roku ekspozycja oraz program zostaną rozszerzone o zagadnienia związane z rekultywacją i rewitalizacją. Na targach będzie można dowiedzieć się m.in. o sposobach i możliwościach odnowy zdegradowanych obszarów miejskich, zagospodarowania obiektów i terenów poprzemysłowych oraz powojskowych, odnowy sieci dróg dojazdowych, czy odkwaszania gleb.
Nie zabraknie również stałych ekspozycji specjalnych: Salonu Czystej Energii, Recyklingu, Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Nauki dla Środowiska.
Równolegle z targami POLEKO odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD.

Więcej informacji na poleko.mtp.pl

Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.