Data rozpoczęcia
2011-11-22
Data zakończenia
2011-11-25
Miejsce
Poznań

POLEKO 2011
POLEKO - Międzynarodowe Targi Ekologiczne
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO zapowiadają się bardzo udanie. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli liderzy branż związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi. Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń, ponieważ wcześniejsza aplikacja to szansa na atrakcyjną lokalizację stoiska.

Do tej pory swój udział w targach zgłosili krajowi i zagraniczni liderzy branż reprezentowanych na targach POLEKO.

Podobnie jak w latach poprzednich ekspozycję uatrakcyjnią oficjalne wystąpienia narodowe organizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych. Wszechstronny program wydarzeń bedzie natomiast szansą na zdobycie wiedzy i wymianę doświadczeń.

Tematem przewodnim XXIII edycji targów POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska jest „Resource efficiency - efektywne wykorzystywanie zasobów".

POLEKO to idealna platforma spotkań specjalistów z branży ochrony środowiska z Polski i zagranicy. Jest też miejscem promocji innowacyjnych rozwiązań z tej dziedziny. Bogata ekspozycja obejmuje odrębne sektory tematyczne:

• WODA, ŚCIEKI
• ODPADY, RECYKLING
• ENERGIA, ENERGIA ODNAWIALNA
• POWIETRZE, HAŁAS, WIBRACJE
• ZMIANY KLIMATU
• REWITALIZACJA, REKULTYWACJA
• BUDOWNICTWO KOMUNALNE I ENERGETYCZNE
• APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
• SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
• OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
• DORADZTWO I INSTYTUCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
• EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach POLEKO, podobnie jak w roku ubiegłym, funkcjonować będą cztery salony: Salon Czystej Energii, Salon Recyklingu, Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej oraz Salon Nauki dla Środowiska.

Niekwestionowanym atutem targów jest profesjonalna publiczność, która co roku licznie uczestniczy w tym wydarzeniu. Nasi zwiedzający to specjaliści reprezentujący:

• Samorządy - burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, wydziały ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
• Zakłady utylizujące, składujące i przetwarzające odpady,
• Oczyszczalnie ścieków, zakłady wodno-kanalizacyjne, zarządy melioracji,
• Zakłady energetyczne, elektrociepłownie, elektrownie,
• Zakłady przemysłowe (w tym: górnictwo, hutnictwo, zakłady chemiczne, ceramiczne, papiernicze, browary, sieci handlowe),
• Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,
• Zakłady utrzymania zieleni,
• Zarządy dróg, zieleni miejskiej,
• Spółdzielnie mieszkaniowe,
• Biura projektowe.

To tutaj zapoznają się oni z najnowocześniejszymi maszynami, urządzeniami i technologiami z zakresu ochrony środowiska. Będą mogli też wziąć udział w bogatym programie wydarzeń. POLEKO bowiem to nie tylko targi produktów czy eko-rozwiązań, ale również - targi wiedzy i wymiany doświadczeń.

Równolegle odbywać się będą: Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA oraz Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA.

Więcej informacji na poleko.mtp.pl

Źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.