Setki nowych produktów, nowe ekspozycje specjalne oraz bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów to największe atrakcje tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO, które odbędą się w Poznaniu w dniach 21-24 listopada 2006 r.


Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO - największe targi ochrony środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej - stanowią interaktywną platformę bezpośredniej komunikacji marketingowej i spotkań specjalistów z branży ochrony środowiska z Polski i zagranicy. POLEKO posiada wiele dodatkowych wartości dla wystawcy i zwiedzających niż tradycyjne formy prezentacji i ekspozycji oferty. Ze względu na przypadającą w tym roku 1. rocznicę wejścia w życie Protokołu z Kioto oraz fakt, że Komisja Europejska zapoczątkowała właśnie wieloletnią kampanię pod tym tytułem, tematem wiodącym targów będą „Zmiany klimatu”. Honorowy patronat nad tymi największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami ekologicznymi objął Minister Środowiska. Wystawcy POLEKO zaprezentują najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w ramach pięciu sektorów tematycznych: • Woda i ścieki • Odpady, utrzymanie czystości i porządku • Energia • Edukacja ekologiczna • Powietrze, hałas i wibracje. Każdemu z sektorów towarzyszyć będą liczne konferencje i inne atrakcyjne wydarzenia. Podczas targów swoją innowacyjną ofertę przedstawi około 1000 firm z 22 krajów: Australii, Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Pakistanu, Polski, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Powierzchnia tegorocznej, osiemnastej już edycji targów, zajmie ponad 15.000 mkw. Obecnych będzie wielu liderów branży z kraju i zagranicy. Podobnie jak w latach ubiegłych POLEKO 2006 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wystawców zagranicznych, których udział wynosi 30 proc. Stałym elementem ekspozycji POLEKO są oficjalne zagraniczne wystąpienia narodowe. Obok tradycyjnie obecnych na targach ekspozycji Czech, Danii, Francji, Niemiec i Szwecji gościć będą w tym roku po raz pierwszy narodowe wystąpienia firm z Australii, Japonii, Hiszpanii i Szwajcarii. Ze względu na przypadającą w tym roku pierwszą rocznicę wejścia w życie Protokołu z Kioto oraz fakt, że Komisja Europejska zapoczątkowała właśnie wieloletnią kampanię pod tym tytułem, tematem wiodącym targów będą „Zmiany klimatu”. Z nowościami prezentowanych podczas POLEKO 2006 można zapoznać się jeszcze przed targami na stronie www.poleko.mtp.pl. Ekspozycje specjalne Nowością tegorocznych targów będzie Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i ekspozycja Pompy dla gospodarki wodno-ściekowej. POLEKO wzbogacą także znane z poprzednich edycji prężnie rozwijające się ekspozycje specjalne: Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii, Salon Recyklingu - obejmujący tematykę zagospodarowania odpadów, Salon Investcity - Środowisko - prezentacja inwestycji planowanych przez gminy, Salon Nauka dla Środowiska - wystawa przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska oraz Park Techniki Komunalnej – ekspozycja wystawców oferujących sprzęt komunalny. Platforma edukacji i wymiany doświadczeń Niewątpliwą atrakcją dla zwiedzających będzie wyjątkowo bogaty program wydarzeń przygotowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w ścisłej współpracy z partnerami branżowymi. Razem z Departamentem Generalnym ds. Środowiska Komisji Europejskiej oraz Międzynarodową Naukową Siecią Tematyczną Technologie Ochrony Środowiska MTP przygotowują międzynarodową konferencję European Forum on Eco-innovation „Financing Eco-Innovation”. Ministerstwo Środowiska będzie organizatorem seminarium fińsko-polskiego. Pod patronatem Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec odbędą się polsko-niemieckie spotkania poświęcone tematyce ochrony środowiska. Wspólnie z firmą Aquanet S.A. MTP organizują cykl spotkań dla zakładów wodno-kanalizacyjnych „Nie tylko woda i ścieki”, podczas którego omawiany będzie stan obecny i perspektywy rozwoju usług dodatkowych świadczonych przez spółki wodno-ściekowe. Z kolei z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowywana jest konferencja „Klęski naturalne i ich skutki”. Jednym z ważniejszych wydarzeń tegorocznych targów będzie debata na temat szans realizacji dyrektyw Unii Europejskiej w gospodarce odpadami, która odbędzie się 22 listopada, drugiego dnia targów. Wezmą w niej udział przedstawiciele najważniejszych instytucji, izb i stowarzyszeń związanych z gospodarką odpadami. Trzeciego dnia targów (23.11.) odbędzie się seminarium „Systemy gospodarki odpadami. Dobre bo polskie”, którego organizatorami są Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas targów odbędzie Forum Recyklingu - cykl prelekcji organizowanych dla przedstawicieli zakładów przemysłowych, które zobowiązane są do wprowadzania inwestycji związanych z przepisami odpadowymi, firm związane z branżą recyklingu oraz przedstawicieli samorządów i zakładów komunalnych odpowiedzialnych za tę tematykę. Z kolei do udziału w Forum Czystej Energii zaproszeni zostaną przedsiębiorcy zainteresowani wprowadzeniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i przedstawiciele firm związanych z branżą OZE. Interesującą konferencję „Doświadczenia z handlu emisjami w Polsce i Unii Europejskiej” przygotowuje Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska. Już po raz dziesiąty odbędzie się Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, którego organizatorem jest Abrys Sp. z o.o. Temat tegorocznej edycji brzmi: „Jedna Europa – wspólne środowisko”. Samorządowców MTP wspólnie z redakcją magazynu „Fundusze Europejskie” zaproszą na seminarium „Fundusze europejskie na ochronę środowiska w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej UE”. Z kolei podczas konferencji organizowanej przez Katedrę Ratownictwa Medycznego Akademii Medycznej w Poznaniu oraz Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Poznaniu omówione zostaną postępy diagnostyki i ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i medycznego w zagrożeniach środowiskowych. Podczas targów POLEKO odbędzie się posiedzenie zarządu World Packaging Organization. Szczegółowe informacje na temat programu POLEKO 2006 na stronie: www.poleko.mtp.pl Rejestracja zwiedzających Organizatorzy zapraszają na stronę internetową targów POLEKO, gdzie zamieszczane są najświeższe informacje na temat ekspozycji i programu wydarzeń. Tutaj znajduje się też formularz rejestracyjny dla zwiedzających - jego wypełnienie w Internecie pozwoli na skrócenie czasu załatwiania formalności podczas wstępu na targi. POLEKO 2006 w skrócie Międzynarodowe Targi Ekologiczne POLEKO 2006 odbędą się w dniach 21-24 listopada 2006 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu. Najskuteczniejsze narzędzie marketingowe: - 84,4% zwiedzających twierdzi, że targi POLEKO są dobrym miejscem do podejmowania decyzji handlowych - 89% zwiedzających jest zadowolonych bądź bardzo zadowolonych z wizyty na targach POLEKO. Promocja nowości: - 62,9% respondowanych zwiedzających jako główny powód wizyty na targach podaje zapoznanie się z nowościami w branży. Aby ułatwić dotarcie do nowości stoiska, na których eksponowane są nowe produkty, wyróżniane są specjalnym znakiem - lista nowości zostanie zamieszczona w katalogu wystawców, na stronie internetowej, w przewodniku dla zwiedzających i w materiałach prasowych - najbardziej innowacyjne produkty zostaną wyróżnione Złotymi Medalami MTP. Bogaty program wydarzeń: Targi POLEKO obfitują w liczne formalne i nieformalne spotkania biznesowe osób zajmujących się ochroną środowiska, przedstawicieli biznesu i samorządów: - Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny - specjalistyczne konferencje i seminaria - międzynarodowe spotkania biznesowe - wystawy fotografii i prac artystycznych o tematyce ekologicznej. Ekspozycje specjalne Salon Czystej Energii - poświęcony zagadnieniom odnawialnych źródeł energii Salon Recyklingu - obejmujący tematykę zagospodarowania odpadów Salon Investcity - Środowisko - prezentacja inwestycji planowanych przez gminy Salon Nauka dla Środowiska - wystawa przedstawiająca najnowsze wyniki badań instytutów naukowo-badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ochrony środowiska Park Techniki Komunalnej - ekspozycja wystawców oferujących sprzęt komunalny • Pompy dla gospodarki wodno-ściekowej Nowość • Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej Nowość Miejsce, termin, ceny biletów: termin wydarzenia: 21 - 24 listopada miejsce: Poznań, MTP • zwiedzanie targów - 9.00 - 17.00 • kasy biletowe przy wejściach na teren MTP - 8.30 - 16.30 cena biletów: 15 zł >>Nowości POLEKO >>Program wydarzeń >>zarejestruj się on-line Organizator:
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., poleko@mtp.pl
Internet: poleko.mtp.com.pl