Hasła, jakie towarzyszą Międzynarodowym Targom Ekologicznym POLEKO 2002 to: • przyciąganie ,,zielonego" kapitału • nowoczesne technologie • edukacja ekologicznaRozwiązanie problemów ekologicznych wymaga współpracy instytucji finansowych, inwestorów i wykonawców. Do realizacji inwestycji służących ochronie środowiska niezbędne są nowoczesne technologie i rozwiązania. Bez społecznej edukacji ekologicznej nie można natomiast liczyć na pełny sukces w tej dziedzinie. Targi POLEKO stanowią platformę, na której spotykają się zarówno organizacje i instytucje wyspecjalizowane w różnorodnych działaniach na rzecz ochrony środowiska jak i firmy oferujące nowoczesne technologie i urządzenia oraz ich odbiorcy.
POLEKO są największymi targami ekologicznymi w Europie Środkowo-Wschodniej i ich znaczenie stale rośnie. Przyciągają "zielony" kapitał, zarówno rodzimy jak i zagraniczny. Świadczy o tym najlepiej oferta ponad 600 wystawców z 17 państw na powierzchni przekraczającej 12 tys. m².
Zwiedzający będą mogli zapoznać się z kompleksową ofertą wystawców obejmującą: Salon Recyklingu, Salon Czystej Energii, wodę, powietrze, odpady, hałas i wibracje, energię, technikę komunalną, budownictwo przemysłowe i energetyczne, doradztwo i instytucje ochrony środowiska oraz finansowanie inwestycji ekologicznych.
W programie przewidziano liczne specjalistyczne konferencje, seminaria i prezentacje. Wydarzenia te stwarzają niepowtarzalną możliwość uczestnictwa w międzynarodowym forum, na którym dyskutowane i popularyzowane będą zagadnienia związane z ekologią.
Tegorocznym targom towarzyszyć będzie VI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny, bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów, ekspozycje specjalne: Salon Recyklingu i Salon Czystej Energii, liczne wystąpienia narodowe. W trakcie targów będą miały miejsce liczne konkursy i przyznane zostaną prestiżowe nagrody.
Patronat nad targami POLEKO 2002 sprawuje Ministerstwo Środowiska, które określiło również ich temat wiodący - "Odnawialne źródła energii w Polsce".
POLEKO na www: poleko.mtp.com.pl