Poniżej podajemy linki do artykułów zamieszczonych w serwisie www.wentylacja.com.pl oraz w pismach branżowych. W artykułach tych odlaleźć można odwołania do konkretnych norm i przepisów. Zapraszamy także do odwiedzenia działu PROJEKTOWANIE gdzie umieszczone są dane z norm.

1. Jaka ma być wentylacja grawitacyjna?
2. Wartości liczbowe parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego wg PN-78/B-03421
3. Wentylacja - palący problem w gastronomii
4. Wentylacja grawitacyjna w mieszkaniach z gazowymi urządzeniami grzewczymi
5. Izolacja chłodnicza: nowe wyniki badań – harmonizacja przepisów technicznych
6. Norma dla polskich firm wykonawczych
7. Wentylacja w garażach podziemnych
8. Prawo Budowlane - nowelizacja
9. NOWE PRZEPISY, NOWE TECHNOLOGIE, NOWOCZESNA WENTYLACJA - materiały konferencyjne
10. Wentylacja mechaniczna w budynkach jednorodzinnych - zmiany w przepisach
11. Nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych
12. Ustawa o opłacie produktowej
13. Jakie będą zmiany w Prawie budowlanym?
14. Zamierzenia nowelizacji ustawy Prawo budowlane
15. Wchodzi w życie ustawa...
16. BHP w kanale. Wentylacja i klimatyzacja w środowisku pracy
17. Nowe przepisy ochrony środowiska
18. Wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna?
19. Przekroje przewodów wentylacji grawitacyjnej
20. Wentylacja w szkole
21. Centrale klimatyzacyjne do sal operacyjnych, w których przeprowadza się zabiegi kardiochirurgiczne

POLECAMY ARTYKUŁY "INSTAL"
nr 3/2002
Zainteresowanym problemem czyszczenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych polecamy artykuł "Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany" autorstwa mgr inż. Sławomira Pykacza z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Tedhniki Instalacyjnej INSTAL, który ukazał się w marcowym numerze miesięcznika INSTAL. W tym samym wydaniu znajduje się również artykuł pt. "Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych", którego autorem jest pan Adam Krogulski z Państwowego Zakładu Higieny.
"Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany"
W artykule omówiono przyczyny niewykonania w Polsce czyszczenia przewodów i urządzeń instalacji wentylacyjnych i klimatyzacjyjnych. Przedstawiono aktualny stan przepisów w tym zakresie oraz przewidywane zmiany wynikające z projektu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opisano wymagania zawarte w nowej wersji Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych w zakresie otworów rewizyjnych w przewodach wentylacyjnych i zapewnienia możliwości czyszczenia urządzeń i elementów instalacji. Zwrócono uwagę na zagrożenia dla ekip czyszczących i użytkowników budynków w czasie czyszczenia instalacji. Podkreślono konieczność prawnego określenia stosowanych metod, urządzeń i środków chemicznych.
"Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych"
W artykule omówiono warunki sprzyjające zanieczyszczeniu przewodów wentylacyjnych i systemów klimatyzacyjnych. Wskazano na wzrastającą wraz z komplikacją i rozbudową systemów klimatyzacyjnych liczbę elementów i czynników wpływających na możliwość ich zanieczyszczenia. Opisano możliwy wpływ różnych elementów składowych systemu klimatyzacyjnego na potencjalne zagrożenie zdrowia ludzi.
ZAMÓW "INSTAL" nr 3/2002:
3 numer miesięcznika INSTAL z roku 2002 można nabyć za pośrednictwem www.wentylacja.com.pl w cenie 14 zł za egzemplarz. Wystarczy kliknąć na: ZAMÓWIENIE (prosimy o podanie danych adresowych: imię, nazwisko, firma, stanowisko, ulica, miasto, kod, ilość zamawianych egzemplarzy).
Skrócony spis treści "INSTAL" nr 3/2002:
- Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki Filtracja spalin w węglowych ciepłowniach
- Systemy Climaver - przewody powietrzne z wełny szklanej. Cicha wentylacja.
- Marian Skaźnik Wybrane problemy oddymiania pożarowego w obiektach wielkokubaturowych
- Leszek Madej Klimakonwektory wentylatorowe
- Sławomir Pykacz Czyszczenie przewodów i urządzeń instalacji wentylacji i klimatyzacji - aktualny stan prawny i przewidywane zmiany
- Adam Krogulski Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem przewodów wentylacyjnych
- Jan Bylicki, Grażyna Lechman Palniki kotłów grzewczych
- Błażej Rozmarynowicz Kotły z zamkniętą komorą spalania
- Jak będzie wyglądało budownictwo za 3-4 lata? Zarys strategii budownictwa w Polsce
- Piotr Dymkowski Zawory kulowe Danfoss JiP dla systemów ciepłowniczych
- Urszula Wróbel Miedziane rury instalacyjne - trwałe, zdrowe, bezpieczne
- Andrzej Górecki Korozja ogólna, korozja galwaniczna
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody
- Biofloor - system niskotemperaturowego ogrzewania podłogowego
i inne artykuły
Rubryki stałe "INSTAL":
• Wiadomości
• Nowe wyroby i systemy
• Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone w Polsce
• Listy do redakcji
• Tam byliśmy
• Nowości wydawnicze
• Normalizacja
• Przegląd prawny
• Przegląd dokumentacyjny czasopism